wrz
20

Spotkanie ws. hal na terenie Muzeum Stutthof

W dniu 21.09.2022 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Sztutowie, pok. nr 1 odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie przedstawienie aktualnego stanu sprawy przejęcia przez Muzeum Stutthof w Sztutowie obiektów, położonych w Strefie Ochrony Pomnika Zagłady Muzeum Stutthof w Sztutowie tj. dwóch hal DAW wraz z budynkiem administracyjnym oraz obiekt tzw. Nowej Kuchni Obozowej. W spotkaniu wezmą udział Radni Gminy Sztutowo oraz Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Wójtowi oraz  Radzie Gminy Sztutowo bardzo zależy, by obiekty przekazać na rzecz Skarbu Państwa tj. Muzeum Stutthof  w Sztutowie, co  jednak okazuje się sprawą niezwykle trudną w poczynaniach. W dniu 14.09.2022 r. z uwagi na zły stan techniczny obiektu hali północnej Gmina Sztutowo wystąpiła do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku polegających na rozbiórce pokrycia dachowego. Wszelkie opóźnienia związane z przekazaniem obiektów na rzecz Muzeum Stutthof są niekorzystne dla stanu obiektów zabytkowych, dlatego też temat ten jest dla nas niezwykle ważny, a spotkanie w tej sprawie priorytetowe.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"