wrz
21

Czy Gmina Sztutowo sfinalizuje w tym roku przekazanie zabytków Muzeum Stutthof?

Dziś przed południem odbyło się spotkanie Wójta i Radnych Gminy Sztutowo z przedstawicielami Muzeum Stutthof – dyrektorami Piotrem Tarnowskim, Piotrem Piechnikiem i Kierownikiem Działu Administracyjnego Agnieszką Glazer.
Spotkanie miało na celu omówienie stanu sprawy przejęcia przez Muzeum obiektów zabytkowych znajdujących się w strefie ochronnej Pomnika Zagłady.
Podsumowano dotychczasowe działania Gminy oraz dyrekcji Muzeum, wyjaśniono radnym drogę i sposób przejęcia obiektów. Przedstawiciele Muzeum zapewnili, że po uzyskaniu od Gminy inwentaryzacji obiektów wraz z orzeczeniami technicznymi i kosztorysami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdzi finansowanie dla Muzeum na remont tych obiektów. A zatem przejęcie będzie mogło odbyć się po przekazaniu tych dokumentacji i po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał.
Zgodzono się co do tego, że przekazywanie będzie się odbywało etapami – najpierw Nowa Kuchnia Obozowa oraz hala północna (na które mamy już dokumentacje i zostały one na spotkaniu przekazane przedstawicielom Muzeum), a z końcem roku hala południowa (dokumentacja będzie gotowa przed końcem bieżącego roku).
Spotkanie było bardzo merytoryczne i owocne, wyjaśniono wszelkie wątpliwości i mamy nadzieję, że na przełomie roku 2022/2023 sprawa będzie finalizowana.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"