Lis
07

Informacja dla organizacji pozarządowych

Dnia 30 października br. odbyło się spotkanie organizacji  pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego zainteresowanych powstaniem Rady Organizacji Pozarządowych w naszym powiecie. 

Uczestnicy spotkania powołali  grupę roboczą, która ma się zająć omówieniem zasad działania i zadaniami Rady Organizacji Pozarządowych w Powiecie Nowodworskim, a także stworzeniem regulaminu i organizacją wyboru Prezydium Rady. Celem grupy roboczej jest dążenie do skupienia wokół Rady jak największej liczby organizacji pozarządowych tak, aby była ona jak najbardziej reprezentatywna. Dlatego chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) oraz grup formalnych (koła gospodyń wiejskich, itp) i nieformalnych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego na spotkanie, które odbędzie się 13 listopada o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stegna (Stegna ul. Gdańska 34).

Proponowany roboczy wzór Regulaminu Rady Organizacji Pozarządowych

jest  dostępny pod adresem: http://sendfile.pl/86849/Regulamin_Rady_Powiatu_Nowodworskiego_roboczy.doc

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i przygotowanie

ewentualnych uwag/poprawek.

 

Grupa Robocza

ROP Powiatu Nowodworskiego

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"