Lis
12

Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie

Gmina Sztutowo jako lider projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe Wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, modernizuje i rozbudowuje przystań jachtową.

Budowę rozpoczęto  w kwietniu bieżącego roku i na dzień dzisiejszy wykonano następujące roboty: rozbiórka pomostu,  nowy slip, roboty pogłębiarskie, przyłacza wodno-kanalizacyjne i deszczowe, umocniono brzeg, wbito pale dla pomostów pływających, instalacje pod oświetlenie terenu. rozpoczęto prace nad ciągami typu Nelton,  ciągami drogowymi oraz ciągami pieszymi.

Modernizacja ma na celu rozwój potencjału Gminy poprzez  zwiększenie ruchu turystycznego co wpisuje się w ogólny cel projektu.
amber_004

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"