Sie
30

Informacja o wynikach oceny formalnej konkursu dla organizacji pozarządowych

Sztutowo, dnia 30.08.2013 r.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

O wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  

Sztutowo, dnia 30.08.2013 r.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

O wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa 

 

 

Na realizację zadań terminowo wypłynęła oferta:

Stowarzyszenie Szkolna 13 złożyło wniosek na zadanie „ ORGANIZACJA IMPREZ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”, wnioskowana kwota o dofinansowanie 10 700 zł.

 

Oferta spełnia warunki konkursowe.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. BIP Urzędu Gminy Sztutowo
  2. Strona internetowa www.sztutowo.pl
  3. Tablica ogłoszeń

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"