• Piątek, 22 września 2023

  • Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

  • Font Icon

Spotkanie ws. przeciwdziałaniu zagrożeniu powodziowym oraz bytności bobrów europejskich

Dnia 23 stycznia br. miało miejsce spotkanie różnych grup zaangażowanych i zainteresowanych rozwiązaniem tzw. problemu bobrowego, zorganizowane z inicjatywy II Wicewojewody Pomorskiego, Pana Aleksandra Jankowskiego.
Już od kilkunastu lat dyskutowane są różne rozwiązania wciąż powiększającej się i zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców Żuław populacji bobra europejskiego. Tym razem na sali spotkali się m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Pomorskiej Izby Rolniczej, samorządów gmin Żuławskich, w tym starosty nowodworskiego Jacka Grossa oraz Wójta Roberta Zielińskiego i pracownika ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Pawła Jackowskiego, a także przedstawiciele kół łowieckich.
Wszyscy byli zgodni, że bóbr europejski stanowi zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia mieszkańców Żuław, jednakże wciąż nie znaleziono satysfakcjonującego rozwiązania tej kwestii. Niemniej jednak, jest niemal pewne, że w najbliższym czasie będzie wydane zarządzenie zezwalające na odstrzał bobrów, a równocześnie będą prowadzone prace nad wykonaniem ekspertyzy, na podstawie której będzie wiadomo, jaka wielkość populacji tego zwierzęcia jest do opanowania przez służby ochrony środowiska.
Pan Wicewojewoda obiecał również, że będzie reprezentował Żuławy w rozmowach z ministerstwem środowiska, w celu dokonania niezbędnych zmian w prawie na poziomie ustaw.
Z niecierpliwością, szczególnie w kontekście minionego alarmu przeciwpowodziowego sprzed dwóch dni, będziemy oczekiwać wyników podjętej przez urzędników pracy i ich decyzji.