Lut
10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej

Dnia 21 stycznia br. została podpisana umowa na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej w Sztutowie. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Na zlecenie Gminy Sztutowo prace wykona firma Instalatorstwo Sanitarne i CO, Wykonywanie Usług Transportowych Zdzisław Grudkowski, ul. Obozowa 9c, 82-110 Sztutowo za kwotę 332.460,39 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poziom dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych zadania. Termin zakończenia prac budowlanych upływa 9 maja 2014 r.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"