Lut
24

Opłata miejscowa

Szanowni Państwo

Zgodnie z Uchwałą NR.XXXIX/350/10 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 pażdziernika 2010 roku, w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu jej poboru, inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przypominam i proszę o rzetelne pobieranie opłaty miejscowej. Treść uchwały w BIP Urzędu Gminy Sztutowo.

Równocześnie, zachęcamy inkasentów (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne) do podpisywania umowy z Urzędem Gminy Sztutowo dotyczącą wynagrodzenia za pobieranie opłaty w wysokości 5% zainkasowanej kwoty.

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"