Gru
02

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego „Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie” z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 26.03.2013

Wójt Gminy Sztutowo, informuje że

Sztutowo, dnia 2013-12-02

 

 

Informacja

Wójta Gminy Sztutowo

 

Informuję, że Towarzystwo sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, dniu 4.09.2013 r. złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych i sportowo rekreacyjnych”. Umowa dotacji z dnia 26 marca 2013 r.  Kwota udzielonej dotacji 34.220 zł, kwota wykorzystanej dotacji 31.220 zł.

 

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

 

 

 

Informacja podlega zamieszczeniu:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sztutowie
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy w Sztutowie

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"