Sty
16

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie zebrania wiejskiego w Łaszce

O G Ł O S Z E N I E

                   WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁASZKA .

 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY W ŁASZCE W DNIU 12 LUTEGO 2015 R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 10.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 10.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

TEMATYKA ZEBRANIA :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.

3. Przedstawienie tematyki zebrania .

4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od 01.02.2011r do dnia 11.02.2015 r.

5. Wybory Sołtysa Wsi .

a/ zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi.

b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi .

c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .

d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej

przez   Przewodniczącego Komisji

6. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić od 3-9 członków.

7. Wybory członków Rady Sołeckiej .

a/ zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej .

b  wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej .

c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .

d/ ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej  poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej

przez Przewodniczącego Komisji

7. Wolne wnioski i zapytania .

8. Zakończenie zebrania .

Bardzo proszę o  niezawodny udział w zebraniu wiejskim .

 

                                      WÓJT GMINY

                                                                                                  STANISŁAW KOCHANOWSKI                                                 

                                                                

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"