Sty
22

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sztutowo przypomina właścicielom nieruchomości o odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości chodników na długości własnej posesji.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  do obowiązków właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Prosimy również o bieżące monitorowanie stopnia zaśnieżenia dachów budynków, celem wyeliminowania nadmiernego obciążenia dachów i powstawania sopli lodowych.

Zwracamy się z apelem i prośbą  do wszystkich właścicieli nieruchomości  o wykonywanie ww. obowiązków.

Współpraca Gminy i właścicieli w zakresie odśnieżania oraz usuwania śliskości chodników, usprawni komunikację pieszą oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"