Sty
23

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZTUTOWO.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE

W DNIU 20 LUTEGO 2015 R.

I TERMIN ZEBRANIA        –  GODZ. 17.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚC 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

II TERMIN ZEBRANIA       –  GODZ. 17.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

TEMATYKA ZEBRANIA :

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
  3. Przedstawienie tematyki zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od 11.02.2011r. do dnia 19.02.2015r.
  5. Wybory Sołtysa Wsi:

a)    zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi;

b)    wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi;

c)    przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego;

d)    ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej                                przez Przewodniczącego Komisji.

6. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić od 3-9 członków

7. Wybory członków Rady Sołeckiej:

a)          zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;

b)          wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej;

c)           przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego;

d)  ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie zebrania.

                               Bardzo proszę o  niezawodny udział w zebraniu wiejskim.

 WÓJT GMINY

                                       STANISŁAW KOCHANOWSKI                                                  

                                                                

                  

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"