Sty
26

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Kąty Rybackie

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KĄTY RYBACKIE .

 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KĄTACH RYBACKICH W DNIU 06 LUTEGO 2015R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 17.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 17.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

 

TEMATYKA ZEBRANIA :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.

3. Przedstawienie tematyki zebrania .

4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z poszczególnych sołectw za okres od 08.02.2011r do dnia
06.02.2015r.

5. Wybory Sołtysa Wsi .

a/ zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi Kąty Rybackie.

b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi Kąty Rybackie.

c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania .

d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej

przez   Przewodniczącego Komisji.

6. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa Kąty Rybackie może ona wynosić
od 3-9  członków.

7. Wybory członków Rady Sołeckiej wsi Kąty Rybackie.

a/ zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej .

b  wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej .

c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .

d/ ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej  poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej

przez Przewodniczącego Komisji

7. Wolne wnioski i zapytania .

8. Zakończenie zebrania .

 

Bardzo proszę o  niezawodny udział w zebraniu wiejskim.

Wójt Gminy

Stanisław Kochanowski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"