Kwi
03

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie
Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

informuje, że w dniu   3 kwietnia  2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55  wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz wywieszony będzie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

 

Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"