Maj
20

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim sołectwa Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁASZKA .

 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY W ŁASZCE W DNIU 28 Maja 2015 R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 10.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 10.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

 TEMATYKA ZEBRANIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.

3. Przedstawienie tematyki zebrania .

4. Informacja o ustąpieniu z członka rady sołeckiej.

5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.

a/ zgłaszanie kandydatur na członka Rady Sołeckiej .

b  wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej .

c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .

d/ ogłoszenie wyników wyborów na członka Rady Sołeckiej  poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej

przez Przewodniczącego Komisji

6. Zakończenie zebrania .

Bardzo proszę o  niezawodny udział w zebraniu wiejskim .

Stanisław Kochanowski

Wójt Gminy Sztutowo

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"