Gru
31

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) informuje,

że w dniu   31 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55   został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.

Wykaz wywieszony będzie od dnia 31.12. 2015 r. do 21.01.2016 r.

Wójt  

Stanisław Kochanowski 

ogłoszenie 31 12 2015

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"