Sty
11

Konkurs na inkasenta opłaty targowej

Wójt Gminy Sztutowo

z dniem 11 stycznia 2016r

Ogłasza konkurs na Inkasenta opłaty targowej

w miejscowościach : Sztutowo i Kąty Rybackie

 1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie najmniej zawodowe

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,

– posiada dobry stan zdrowia

– nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie

– ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych

2. Wymagania dodatkowe:

– odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność

3. Zakres wykonywanych zadań:

– Pobieranie opłaty targowej w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w dniach, w których prowadzona jest sprzedaż.

4. Wymagane dokumenty:

– CV

-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

– oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej będzie wynosić 10% od zebranych kwot.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo lub pocztą ma adres Urzędu z dopiskiem : „Dotyczy konkursu na inkasenta opłaty targowej” w terminie do dnia 29 stycznia 2016r do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły warunki wstępne zostanie opublikowana dnia 01 lutego 2016r w BIP.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyżej wymienione powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r, poz. 2135 ze zm.)”.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Sztutowo

                                                                                                                                                                                                                                                                         Stanisław Kochanowski

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"