Sty
11

Dystrybucja żywności

Fundacja Strefa Mocy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zapraszają do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Kolejna dystrybucja odbędzie się 13 stycznia 2016r. w godzinach 9.00-11.00 oraz 14 stycznia 2016r. od 13.00 do 15.00 w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7.

plakat


Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy t.j. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie, na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie.

 UWAGA!!!!

 Skierowania wydane w roku 2015 zostaną automatycznie przedłużone do końca trwania obecnej edycji programu POPŻ czyli do kwietnia 2016r., dlatego osoby objęte pomocą żywnościową nie muszą zgłaszać się do GOPS.

 Przypominamy, że produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"