Mar
14

Warsztaty dla rodziców 7 kwietnia 2016r., godz. 16:30

     Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach dla rodziców w zakresie komunikacji w rodzinie „Porozumienie bez przemocy”.

       Warsztaty odbędą się w dniu 7 kwietnia 2016r. (czwartek) w Zespole Szkół  w Sztutowie

w świetlicy szkolnej  o godz. 1630.

Przewidywany czas trwania warsztatów to 1,5 godziny.

Tematem zajęć będzie trening komunikacji w rodzinie.

Celem warsztatów jest promowanie właściwych postaw, podnoszenie kompetencji wychowawczych i świadomości rodzicielskiej oraz poprawa jakości relacji w rodzinie. 

Warsztaty poprowadzi psycholog Pani Magdalena Spryszyńska.

         W celu zapewnienia opieki nad dziećmi podczas warsztatów,
w tym samym czasie odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Sztutowie, które poprowadzi opiekun świetlicy – Pani Alina Niedzielska.

            Zapraszamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach, podczas których odbędzie się trening komunikacji w rodzinie  w formie zabawy.

         Zapisy prowadzą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 55 247 71 09, Zespół Szkół w Sztutowie tel. 55 247 83 42 oraz Przedszkole w Sztutowie
tel. 55 247 83 35.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"