Mar
14

Informacje o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 295, 296 obręb Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 marca 2016 R.  W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył  się w dniu   11 marca 2016 r, w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

1. Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 295 o pow.  0,0454 ha, KW GD2M/00043814/8; działki nr 296 o pow. 0,1106 ha, KW GD2M/00040112/6, działki położone w Sztutowie przy ul. Gdańskiej, teren przeznaczony pod obsługę ruchu drogowego; stację paliw
Cena wywoławcza nieruchomości : 227.966,80 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt

Stanisław Kochanowski

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"