Mar
14

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 760/13 obręb Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ

W DNIU 11 marca 2016 R.   W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu   11 marca  2016 r,

w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

 

1. Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 760/13 o pow.  0,1501 ha, KW GD2M/00045099/3; działka położona w Sztutowie przy ul. Obozowej, teren przeznaczony pod zabudowę o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicach działki, polegającej na obsłudze turystyki.

 

Cena wywoławcza nieruchomości : 204.721 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt

Stanisław Kochanowski

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"