Mar
14

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 760/14 obręb Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 marca 2016 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu   11 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 760/14 obręb Sztutowo o pow.  0,1454 ha, KW GD2M/00045099/3, Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten  jest przeznaczony  pod zabudowę o niskiej intensywności . Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy działki polegającej na obsłudze turystyki.
Cena wywoławcza nieruchomości : 198.311,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 200.300 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Krzysztof Waldemar Łazicki

 

Wójt

Stanisław Kochanowski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"