Ochrona środowiska

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Gmina Sztutowo otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

 

 

  • nazwa zadania: Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste sumienie”
  • koszt kwalifikowany zadania: 7.300,00 zł
  • kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 6.000,00 zł (dotacja)
  • opis zadania:

Kampania informacyjno-edukacyjna Gminy Sztutowo zakłada przede wszystkim uświadomienie naszym mieszkańcom i turystom, którzy coraz liczniej odwiedzają Mierzeję Wiślaną, jak ważne jest zadbanie o nasze środowisko naturalne poprzez właściwe segregowanie odpadów. Mimo, że od lat tak dużo się o tym mówi, a ludziom wydaje się, że segregują, efekt niestety jest niezadowalający, zwłaszcza w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich, kiedy zużywa się dużo więcej opakowań (napoje, lody, gofry itp.).

Chcemy uświadomić mieszkańcom, że czystość gminy, której bardzo mocno się domagają, nie zależy tylko od działań odgórnych – Wójta, czy Urzędu Gminy – zależy w dużej mierze od nich samych. Dlatego zatytułowaliśmy kampanię „Czysta gmina – czyste sumienie”.
Elementem kampanii będzie konkurs plastyczny z zakresu upcyclingu – czyli wykonanie dowolnej pracy z odpadów – „drugie życie śmieci”. Planujemy 4 kategorie wiekowe – po 5 nagród w każdej kategorii (książki i gry ekologiczne) oraz nagrodę główną – losowaną wśród wszystkich uczestników konkursu – rower. Konkurs ogłosimy w listopadzie 2020 i rozstrzygniemy w maju 2021 – przez cały czas w mediach społecznościowych będziemy przypominać o konkursie i inspirować przykładami.
Kolejnym elementem kampanii będzie przeprowadzenie atrakcyjnych warsztatów ekologicznych w przedszkolu i Szkole Podstawowej w Sztutowie (we wszystkich klasach i grupach). Uważamy, że powinniśmy kłaść nacisk na edukację młodych mieszkańców – ich umysły są najbardziej chłonne i otwarte – oni są naszą przyszłością, jeśli będą wyedukowani, będą uczyć swoich rodziców, dziadków itd.
Jeszcze jednym elementem kampanii jest informacja – na naszej stronie Sztutowo.pl i naszym profilu społecznościowym będziemy regularnie wrzucać ciekawostki związane zarówno z segregacją, celem segregacji odpadów oraz z bioróżnorodnością naszego obszaru – zwłaszcza Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

AZBEST:

CZYSTE POWIETRZE – wymiana źródeł ciepła w budynkach:

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"