• Piątek, 22 września 2023

  • Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

  • Font Icon

FUNDUSZE KRAJOWE

 

Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym

Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru wsi Kobyla Kępa – etap I – dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

 Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji hali południowej DAW byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof w Sztutowie

Zadanie: Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej w Sztutowie

 

Wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z badaniami architektonicznymi dla budynku hali północnej byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW – dotacja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dotacja Powiatu Nowodworskiego

 

Logo MSiTZadanie: Program powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać’ dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sztutowie – 2021

Zadanie: Program powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać’ dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sztutowie – 2019

 

 
 

 

Środki Województwa Pomorskiego
(wyłączanie z produkcji gruntów rolnych)

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 2018 – Rządowy Program na rzecz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej