Wzory dokumentów

Najczęściej pobierane dokumenty i ich wzory:

  • Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym

             – są dostępne w zakładce PODATKI

Zagospodarowanie przestrzenne, geodezja:

Nieruchomości, lokale, dodatki mieszkaniowe:

Szkody w rolnictwie:

Działalność gospodarcza:

Inwestycje, zajęcie pasa drogowego:

Urząd Stanu Cywilnego:

Ochrona środowiska:

Turystyka:

Inne:

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"