Karta Dużej Rodziny

——————————————————————————————————————-

Rodzina.gov.pl

——————————————————————————————————————-

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny . Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wzór wniosku oraz oświadczenia można pobrać ze strony:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Duplikatu Karty Dużej Rodziny ) należy składać w Urzędzie Gminy Sztutowo przy ul. Gdańskiej 55, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 4.

—————————————————————————————————————————————————-

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"