Podatki

Uchwały podatkowe na rok 2020 :

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych – pozostaje taki sam, jak w 2019 r.

PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2020 r.:

– dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 141,15 zł za 1 ha przeliczeniowy,

– dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 282,30 zł za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

– stawka podatku leśnego w 2020 r. – 42,73 zł za 1 ha fizyczny

 

WZORY DOKUMENTÓW

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1

ZIN-2

ZIN-3 (WSPÓŁWŁAŚCICIELE)

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1

ZDN-2

Podatek rolny

Wzory informacji do podatku rolnego

Podatek leśny

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

 

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

 

Dokumenty i ich wzory stosowane do zdarzeń do dnia 30.06.2019 r.

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"