Kwi
22

Konkurs – Rodzina dla Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi i w trosce o nią proponujemy mieszkańcom Gminy Sztutowo i Miasta Krynica Morska konkurs „Rodzina dla Ziemi”.

Konkurs rozpoczyna się dzisiaj, tj. 22.04. 2020 i będzie trwał do 31.05.2020 roku.

Konkurs polega na wykonaniu rodzinnego projektu, który pokazuje jak nasza rodzina dba o Ziemię. Co my możemy dla niej zrobić, a konkretniej jak jej najmniej przeszkadzać.

Na zwycięzców czekają nagrody!!! Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU

https://www.facebook.com/events/626837364712963/

Kwi
21

PSZOK ponownie czynny

Od 20 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stegnie jest ponownie czynny dla mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaświadczenia z Urzędu Gminy dotyczące wykorzystania limitu będą wydawane drogą elektroniczną (info@sztutowo.ug.gov.pl) lub w UG w Sztutowie (na dzwonek). Numer kontaktowy do PSZOK: 609 542 108.
Szczegółowe informacje na temat ilości i rodzajów odpadów możliwych do przekazania znajdują się w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI >>> PSZOK.

Kwi
20

I etap znoszenia ograniczeń epidemicznych

20 kwietnia zaczyna się PIERWSZY ETAP znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach – od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4;
w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych.
Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
Od 20 kwietnia można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kwi
17

Projekt zmiany statutu Gminy Sztutowo

Szanowni Państwo,
jesteśmy w trakcie tworzenia projektu uchwały w sprawie zmiany STATUTU Gminy Sztutowo. Chcielibyśmy ten statut napisać od nowa, dostosować go do obecnej rzeczywistości, która nagle bardzo się zmieniła. Planujemy powołać Komisję Statutową, która będzie nad takim projektem pracować. Chcemy poznać również Państwa zdanie, dlatego załączamy obecny statut ze wszystkimi zmianami i zwracamy się z prośbą o kierowanie do nas uwag i pomysłów drogą mailową: info@sztutowo.ug.gov.pl, poprzez skrzynkę podawczą i pocztą na adres Urzędu Gminy: ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Dla przypomnienia: Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy wójta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi gminy, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

Statut Gminy Sztutowo z 2013 r., zmiana z 26.10.2018 r., zmiana z 11.04.2019 r.

Kwi
17

Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie utworzyło stronę: Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich, w którym skupiono się na ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki epidemii dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.
Autorzy mają nadzieję, że wyselekcjonowane przez nich i na bieżąco aktualizowane informacje pomogą w poruszaniu się w gąszczu nieustająco nowelizowanych przepisów, licznych dokumentów i aktywności oraz pozwolą spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z większym optymizmem i nadzieją.

Kwi
17

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), zawiadamiam o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo, do którego przystąpiono Uchwałą Nr XII/126/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Kwi
17

Apel o pilnowanie czystości w lokalach handlowych

Publikowaliśmy niedawno wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Uprzedzając ewentualne problemy z czystością w okolicach miejsc, w których często korzystamy z jednorazowych rękawiczek, apelujemy szczególnie do właścicieli obiektów handlowych o sprawdzenie, czy spełniacie Państwo wymagania zawarte w „Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sztutowo”, tj.:

Kwi
17

Strona POMOC DLA FIRM

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.

Kwi
16

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Pomorski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Sztutowo otrzymała dofinansowanie na wszystkie trzy swoje wnioski:
1. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wczasowej w Kątach Rybackich – 0,14 km – wartość zadania 606.427 zł – dofinansowanie 303.213 zł
2. Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie – 0,26 km – wartość zadania 1.065.526 zł – dofinansowanie 532.763 zł
3. Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich – 0,82 km – wartość zadania 192.719 zł – dofinansowanie 96.359 zł
Łącznie Gmina Sztutowo otrzyma ‭932.335‬ zł dofinansowania na poprawę stanu dróg lokalnych.
Dodatkowo Powiat Nowodworski również otrzymał dofinansowanie na remont 4 odcinków dróg powiatowych – w tym odcinka Łaszka – Groszkowo w Gminie Sztutowo. Wszystkie te inwestycje powinny zostać zrealizowane do końca 2020 roku.

Źródło grafiki: Pomorski Urząd Wojewódzki

Kwi
16

Nowy sprzęt komputerowy dla szkoły

Mamy dobrą wiadomość – Gmina Sztutowo jest na wczorajszej liście rankingowej grantobiorców w konkursie przeznaczonym na walkę z cyfrowym wykluczeniem uczniów. Po podpisaniu umowy zakupimy 12 laptopów z oprogramowaniem i 10 tabletów za kwotę 44.980,00 zł, które przekażemy Szkole Podstawowej w Sztutowie. Nowy sprzęt z pewnością wspomoże naszych uczniów i nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej, w której się znaleźliśmy. Cały czas trzymamy za was kciuki – na pewno radzicie sobie coraz lepiej.

Realizacja zakupu sprzętu jest możliwa dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"