Mar
10

Oferta pracy

Szczegóły w załączniku: oferta pracy

Mar
09

Program pilotażowy ” Aktywny Samorząd” 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Powiat Nowodworski wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach pilotażowego programu ” Aktywny Samorząd”.

Więcej informacji w załączonym dokumencie: aktywny samorzad

Mar
03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2016 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo.

Szczegóły w załączonym dokumencie: ogłoszenie konkursu

 

Mar
02

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn.” USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”, uprzejmie informuje, że do dnia 15.03.2016r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest ( eternit) deklaracje udziału w ww. zadaniu.

Mar
02

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 2 MARCA 2016 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Mar
02

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 2 MARCA 2016 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu     2 MARCA 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

Mar
02

Informacja o wyniku pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego, na organizację i prowadzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zagospodarowanie plaż w Sztutowie i w Kątach Rybackich

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO OFERTOWEGO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 10 LUTEGO 2016 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

W pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na organizację i prowadzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zagospodarowanie plaż w Sztutowie i w Kątach Rybackich. Została złożona jedna oferta.

Mar
01

„Sztafeta pokoleń” – 70 lat polskich szkół w gminie Sztutowo

Uroczystość z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie, a właściwie powstania polskich szkół w gminie Sztutowo rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego placówki oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy Sztutowo i jednocześnie patron honorowy uroczystości oraz Sylwia Owsińska – dyrektor szkoły i gospodarz obchodów powitali zaproszonych gości. Było ich wielu, a każdy reprezentował instytucję, organizację lub grupę ludzi zaprzyjaźnionych ze szkołą. Wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni za przybycie.

Po uroczystym przywitaniu dyrektor szkoły odczytała listę wszystkich darczyńców, dzięki którym możliwe było zorganizowanie uroczystości.

Nie zabrakło podziękowań dla autorów książki „Sztafeta pokoleń – 70 lat polskich szkół gminy Sztutowo”. Dzięki ich pracy szkoły w Sztutowie, Kątach Rybackich, Łaszce i Groszkowie zostały opisane (po raz pierwszy) w kompleksowy sposób.

Nagrodzono również laureatów konkursów zorganizowanych z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie. Wśród nagrodzonych byli absolwenci szkoły oraz uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych. Rozdano tablety, power banki, słuchawki, klocki lego oraz gry dydaktyczne.

Szczegóły uroczystości oraz film znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkolasztutowo.pl w menu 70-cio lecie Szkoły.

Mar
01

Relacja z przebiegu ferii zimowych 2016 w świetlicach

Poniżej przedstawiamy relację z ferii zimowych organizowanych w gminnych świetlicach środowiskowych:

Lut
25

Weekend za pół ceny w Gminie Sztutowo

Gmina Sztutowo zamierza wziąć udział w akcji „Weekend za pół ceny- rozsmakuj się w Metropolii”. Planowany termin zorganizowania weekendu to 16-17 kwiecień 2016r.

Lut
24

Program „Rodzina 500 plus”

Świadczenie wychowawcze określa Ustawa z dnia  11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Link do ustawy www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Lut
24

Feriowy piknik w Kątach Rybackich

Mieszkańcy Kątów Rybackich, podobnie jak i pogoda, doskonale spisali się w ten prawie wiosenny feriowy dzień. Udało nam się zorganizować piknik dla około 35 naszych Kątowskich dzieciaków plus rodzice i inni.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"