Mar
11

Program PROSUMENT

cluLv3qnaq9sRQ,logo-prosument

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Więcej informacji na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

Mar
09

AKUMULATOR SPOŁECZNY- dotacje do 5000 zł na lokalne projekty.

Zachęcamy do udziału w drugim konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, w ramach którego można pozyskać dotacje do 5000 zł na lokalne projekty.

Nabór wniosków trwa do 31 marca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne:
10.03. (wtorek) NOWY DWÓR GDAŃSKI godz. 17:30 Żuławski Ośrodek Kultury

Podczas spotkania omówione zostaną główne założenia, wymogi i procedury konkursu oraz formularz wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji w załączniku.

AS spotkanie informacyjne (Nowy Dwór Gdański)

Mar
05

Petycja dotycząca modernizacji drogi 501

Z inicjatywy radnych Gminy Sztutowo przygotowana została petycja do Marszałka Województwa Pomorskiego dotycząca modernizacji drogi nr 501. Koordynatorem akcji jest radny Zdzisław Zwiewka.

Droga ta jest najważniejszą z dróg komunikacyjnych dla Gminy Sztutowo i od dawna potrzebuje modernizacji.  Liczne w tej sprawie wystąpienia Wójta Gminy do Marszałka Województwa jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych efektów. W planach modernizacji dróg wojewódzkich droga 501 znalazła się na 22 miejscu z czym nie możemy się zgodzić. Z uwagi na rangę problemu prosimy o wsparcie podjętej inicjatywy.

Podpisy pod petycją można składać u Radnych Gminy lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie (pok. nr 9).

PETYCJA =>

Mar
02

Przerwa w dostawie wody

CWŻ informuje, że w związku z awarią na Ujęciu w Zakładzie Produkcji Wody w Ząbrowie, w noc z dnia 03.03.2015 na 04.03.2015 w godzinach od 23:00 do 02:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Lut
26

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.  z 2013r. poz 1399 ze zm.) od dnia 1 lutego 2015 r. :
*„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu,
*w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.”
Lut
23

UWAGA! NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!

Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. „metodą na wnuczka”. Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe

NIGDY NIE ŻĄDAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY, a w sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej,

najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nr 997, 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.

Lut
16

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH – edycja 2015”

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w dniu 11 lutego 2015 roku ogłosił konkurs
„MALUCH – edycja 2015”
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

 Na realizację Programu, w skali całego kraju, przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.

 O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

  • żłobkach
  • klubach dziecięcych
  • u dziennych opiekunów

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

Informacja dodatkowa konkurs MALUCH 2015.(1511742_985900)

Pismo informujące o konkursie MALUCH 2015.(1511709_985898)

Lut
11

Projekt „Praca Przede Wszystkim”

Do Projektu „Praca Przede Wszystkim” kwalifikują się osoby zamieszkałe w woj. pomorskim, które są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę stosunku pracy/ służbowego z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ( przyczyn restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych) lub są bezrobotne do 6 miesięcy od momentu zwolnienia. (również z przyczyn dot. zakładu pracy). 

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

ULOTKA SWP _PRACA PRZEDE WSZYSTKIM_

Informacja- Projekt Praca Przede Wszystkim

Lut
09

Zebranie wiejskie w Grochowie Pierwszym

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GROCHOWO PIERWSZE .

 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W POMIESZCZENIU SOCJALNYM GOSPODARSTWA ROLNEGO W DNIU 17 LUTEGO 2015R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 16.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 16.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

 

Lut
02

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Kobylej Kępie

 WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOBYLA KĘPA.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY W KOBYLEJ KĘPIE W DNIU 7 LUTEGO 2015R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 10.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 10.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

Sty
28

IV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO -05 lutego 2015 r., godz. 10.00

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz .U. z 2013 , poz.594 ze zmianami ) zwołuję :

IV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 lutego 2015r na godz. 10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

( sala narad –parter,  pok. Nr 1 )

Sty
28

Stypendia dla naszych sportowców

Na podstawie Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zespołu do spraw stypendiów Wójt Gminy Sztutowo przyznał stypendia na rok 2015 r. Panu Pawłowi Friszkemut, Marcinowi Wolskiemu oraz Maciejowi Daniluk.

DSCN4275

Sty
26

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Kąty Rybackie

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KĄTY RYBACKIE .

 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KĄTACH RYBACKICH W DNIU 06 LUTEGO 2015R .

Sty
23

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZTUTOWO.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE

W DNIU 20 LUTEGO 2015 R.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"