Wrz
11

Zebranie wiejskie w Grochowie Trzecim

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI GROCHOWO TRZECIE  ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA   NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ   W DNIU 17 września  2015 r o GODZ. 19.00 W ŚWIETLICY W GROCHOWIE TRZECIM . 

TEMATYKA ZEBRANIA :

  1. OTWARCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
  2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016
  3. SPRAWY RÓŻNE
  4. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

SOŁTYS WSI

JAN MAZUR  

Wrz
11

Zebranie Wiejskie Sołectwa Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

 SOŁTYS WSI SZTUTOWO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SZTUTOWO NA ZEBRANIE WIEJSKIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  W DNIU 17 WRZEŚNIA 2015r. (CZWARTEK) O GODZ. 1700

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE.

TEMATYKA ZEBRANIA:

Fundusz sołecki na 2016 rok.                                                                                   

                                                     SOŁTYS

                                                     Janusz Charliński

Wrz
11

Zebranie wiejskie w Łaszce

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA   NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ   W DNIU 22 września  2015 R. O GODZ. 17.00 W ŚWIETLICY W ŁASZCE. 

Wrz
10

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 10 WRZEŚNIA 2015 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

INFORMACJA O WYNIKU Drugiego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 10 września 2015 R.   W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbyły się w dniu   10 września  2015 r,
w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

1. Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 295 o pow.  0,0454 ha, KW GD2M/00043814/8; działki nr 296 o pow. 0,1106 ha, KW GD2M/00040112/6, działki położone w Sztutowie przy ul. Gdańskiej, teren przeznaczony pod obsługę ruchu drogowego; stację paliw
Cena wywoławcza nieruchomości : 227.966,80 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

 

Wrz
10

Zaproszenie na wywiad grupowy dla sektora gospodarczego

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 września 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – Centrum konferencyjne w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502. Początek spotkania  godzina 10.00 .

Szczegóły spotkania : zaproszenie dla sektora gospodarczego na 17.09.2015Malbork

 

Wrz
10

Dożynki 2015

Dnia 5 września 2015r . na przystani nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie odbyły się Dożynki 2015. Funkcję starosty i starościny tegorocznego święta plonów objęli pani Wiesława Hrycyna i Tomasz Stypułkowski. W trakcie tej uroczystości zorganizowano liczne konkursy, prezentacje sołectw i degustacje lokalnych potraw. W Festiwalu Sołectw  I miejsce zajęło sołectwo Płonina, II miejsce sołectwo Groszkowo, III miejsce ex aequo sołectwa: Łaszka i Kąty Rybackie. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy: I miejsce sołectwo Łaszka, II miejsce sołectwo Kobyla Kępa, III miejsce sołectwo Płonina. W konkursie Piękna Wieś Pomorska 2015- w kategorii Zagroda I miejsce przyznano pani Ewie Krzyszczyk, II miejsce pani Bożenie Anusiak, wyróżniono panią Alicję Miniewicz i Teresę Marczak. W kategorii „Wieś” I miejsce otrzymało sołectwo Grochowo Pierwsze, II miejsce Groszkowo, a wyróżnienie Płonina i Łaszka.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w przygotowaniu sołectw do konkursów i gratulujemy zwycięzcom: Galeria zdjęć z Dożynek 2015 poniżej.

Wrz
10

I edycja Plebiscytu „EKO INWESTYCJA POMORZA”

Zachęcamy do głosowania na Gminę Sztutowo w I edycji Plebiscytu „EKO INWESTYCJA POMORZA”!

Informacje o zgłoszonych inwestycjach, jak na nie zagłosować oraz aktualny ranking  znajduje się na stronie:
http://www.miastonaplus.pl/
oraz na naszym profilu
https://www.facebook.com/MiastoNaPlus

Wrz
08

Zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka- zmiana terminu

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA   NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ   W DNIU 18 września  2015 RO GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY W ŁASZCE.

– zmiana terminu zebrania na 22 września, godz. 17.00.

Szczegóły http://www.sztutowo.pl/?p=5839

 

 

Wrz
07

Straty w rolnictwie spowodowane suszą

Informujemy, że Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015r. przyjęła uchwałę  w sprawie  ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy, w którym przewiduje się m.in. możliwość udzielania poszkodowanym producentom rolnym różnych form pomocy.

Sie
25

Ankiety Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei

Szanowni Państw,

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategi Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej- Rybacka Brać Mierzei na lata 2016-2023,  prosimy Państwa o wypełnienie ankiet, które pomogą w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) obszaru działania Stowarzyszenia obejmującego gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.

Ankiety do wypełnienia można także pobrać ze strony www.rybackabrac.pl lub w biurze, adres: Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@rybackabrac.pl lub dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGR.

Dziękujemy za wypełnienie ankiet.

ankiety

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"