Sie
21

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Obozowej w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Obozowa

760/15

0,1207 ha Sztutowo GD2M/00045099/3

166.131

8.500

Sie
17

Harmonogram konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej dla obszaru gmin wchodzących w skład LGR, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

Sie
14

Warsztaty dotyczące analizy mocnych i słabych stron

Zapraszamy na warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.

Warsztay otwarte odbędą się w dniach 18-21 sierpnia 2015 r. na terenie gmin z powiatu nowodworskiego i malborskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu.

warsztaty otwarte zaproszenie wszystkie gminy

Sie
13

Festyn nad rzeką- 15. 08. 2015r. – sobota godz.19:00

Rada sołecka wsi Sztutowo serdecznie zaprasza na festyn: BAWIMY SIĘ NAD RZEKĄ- sobota 15 sierpnia godz. 18:00- przystań nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie.

alternate text for image

Sie
13

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka -Rybacka Brać Mierzei zaprasza na cykl spotkań

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej -Rybacka Brać Mierzei zapraszamy na cykl spotkań dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej dla obszaru gmin wchodzących w skład LGR, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

Sie
13

Fiszka projektowa Lokalnej Grupy Rybacka Rybacka Brać Mierzei

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2015–2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei,  w terminie od 07.08.2015r. do 24.08.2015r.

Sie
12

Zaproszenie dla przedstawicieli branży turystycznej

Szanowni Państwo,

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania zapraszam do udziału w wywiadzie grupowym  przedstawicieli z branży turystycznej działających  na obszarze Żuławskiej LGD.

Sie
11

Dystrybucja żywności- 20 sierpnia od 9.00-11.00 oraz 21 sierpnia od 13.00-15.00

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

dystrybucja_zywnosci
Sie
11

Zaproszenie na warsztaty

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania  zapraszamy na warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 Warsztaty otwarte odbędą się w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Gminie  Sztutowo.

Sie
07

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, przeznaczonej pod stację paliw

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych,  niezabudowanych położonych  w Sztutowie. 

Położenieulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławczanetto w zl Wysokość wadium
Gdańska

295

296

0,0454 ha 

0,1106 ha

Sztutowo GD2M/00043814/8 

GD2M/00040112/6

 

227.966,80

 

20.000

Sie
05

Głosujmy na Plaże Gminy Sztutowo

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu na najlepsze plaże. 

Sie
04

Królowa Mleka

1 SIERPNIA RUSZYŁA TRZECIA EDYCJA KONKURSU KRÓLOWA MLEKA

Lip
31

Prace nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Żuławskiej LGD. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez Żuławską LGD o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@zulawskalgd.pl. Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. (55) 272 04 06.

01 Fiszka projektowa LGD

Lip
31

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"