Gru
23

Konsultacje społeczne Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły

Informujemy o możliwości czynnego udziału w procesie tworzenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły. Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się w Obwieszczeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Obwieszczenie

Gru
22

Relacje ze spotkania „Smaki Tradycji”

Dnia 19.12.2015 r. w świetlicy środowiskowej w Sztutowie odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „Smaki Tradycji”.

Gru
16

Dyplom dla świetlicy środowiskowej w Sztutowie

Miło nam poinformować, iż świetlica środowiskowa w Sztutowie wraz z  opiekunem świetlicy panią Alinką Niedzielską otrzymali  podziękowania od dyrektora hospicjum im. Ks. Eugeniusz Dutkiewicza w Gdańsku.

 dyplom

Gru
16

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŚREDNIOROCZNEGO ZUŻYCIA WODY PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI .

Gru
16

Dodatkowy wywóz odpadów komunalnych zmieszanych

Uprzejmie informuję, iż Gmina Sztutowo zleciła wykonanie dodatkowego wywozu odpadów komunalnych zmieszanych.

W dniach 28.12 – 29.12.2015 r. nastąpi odbiór z miejscowości:
-Kąty Rybackie,
-Sztutowo
-Kobyla Kępa.

W dniu 30.12.2015 r.nastąpi odbiór z miejscowości:
-Grochowo Pierwsze,
-Grochowo Drugie,
-Grochowo Trzecie,
-Groszkowo,
-Płonina,
-Łaszka.

Gru
16

Informacja

Informuję, że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo celem zaopiniowania materiałów na sesję Rady Gminy (22 grudnia 2015r.) odbędą się:

 17 grudnia 2015r

Godz.9.00 – Komisja Rewizyjna

Godz. 13.30 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa. Sportu i Turystyki

 18 grudnia 2015r

Godz. 9.00 – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury

Godz. 12.00 – Komisja Planowania i Budżetu .

Iwona Cich

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Gru
14

Badam się, mam pewność

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego programu badania cytologicznego i mammograficznego.

Gru
10

Ankieta do badania potrzeb szkoleniowych mieszkańców w ramach projektu E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnych do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety ANKIETA

Gru
10

Mikołajkowo- odlotowo- Grochowo Trzecie

Z 04 na 05 grudnia 2015 roku w Świetlicy w Grochowie Trzecim odbyła się nocka nazwana „Mikołajkowo – odlotowo”.

Gru
09

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych Gminy Sztutowo.

Termin składania ofert: 17.12.2015r. do godz. 15:00.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"