Lis
03

Informacja dotycząca płukania sieci wodociągowej Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Zakład Eksploatacji Wodociągów w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia, że z dniem 03.11.2014 r. rozpoczyna się planowe, jesienne płukanie sieci wodociągowej Centralnego Wodociągu Żuławskiego. Zakończenie przewidywane jest na dzień 30.11.2014 r.

Płukanie będzie prowadzone w godzinach nocnych tj. 23:00 do 4:00. Mogą wówczas wystąpić zaniki    w dostawie wody, spadki ciśnienia oraz pogorszenie jej jakości w ciągu dnia.

Za wszelkie niedogodności, wynikające z powyższych działań CWŻ przeprasza swoich odbiorców.

Lis
03

III JESIENNY RAJD NORDIC WALKING- niedziela -9 listopad 2014, Kąty Rybackie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo zaprasza na III Jesienny Rajd Nordic Walking w Krainie Kormoranów, który odbędzie się  9 listopada 2014 r. ( niedziela), na plaży w Kątach Rybackich.

Program imprezy:

10:00 rejestracja uczestników

10:30 rozgrzewka i instruktaż dla uczestników startujących po raz pierwszy

11:00 start ( 5 i 10 km)

13:00 kąpiel morsów

13:30- wręczenie nagród

14:00 – ognisko

Dla wszystkich uczestników czekają ciekawe nagrody!

wpisowe 10 zł.

Serdecznie zapraszamy!

 

Współorganizator: Gmina Sztutowo

lot 2014

Paź
31

DZIEŃ SENIORA Z PROFILAKTYKĄ W TLE – BEZPIECZNY SENIOR

       W miniony piątek w budynku szkoły w Sztutowie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora spotkali się seniorzy z całej gminy Sztutowo. W trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli starszego pokolenia organizatorzy spotkania –  opiekun świetlicy środowiskowej Alina Niedzielska i Wójt Gminy Sztutowo Stanisław Kochanowski zaprosili do uczestnictwa w nim policjantów, którzy opowiedzieli seniorom jak unikać zagrożeń i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia. Funkcjonariusze ostrzegali starsze osoby przed działalnością „fałszywych wnuczków”, przypomnieli sposoby alarmowania służb, zachęcali do przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a w szczególności używania elementów odblaskowych podczas pieszych wycieczek oraz rowerowych przejażdżek. Po części informacyjnej mili goście mieli dodatkową okazję do zadawania pytań funkcjonariuszom i przekazania ewentualnych oczekiwań względem policyjnej służby.

       Nie zabrakło również prezentów związanych z tematyką bezpieczeństwa.  Do rąk uczestników spotkania trafiły serduszka promujące akcję „Kochasz? Powiedz stop wariatom drogowym”, ulotki informacyjne i odblaskowe zawieszki. W część profilaktyczną spotkania aktywnie włączyli się przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Stegnie, którzy przygotowali dla seniorów kamizelki odblaskowe. Podczas wystąpienia pracownika Banku Spółdzielczego w Stegnie słuchacze dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

Podczas spotkania odbyły się również występy artystyczne dzieci a kulminacyjnym momentem był  gościnny występ zespołu Fale ze Stegny, który spotkał się z wielkim aplauzem szacownych gości. Uroczystość minęła w miłej, przyjaznej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku. Każdy z uczestników otrzymał również życzenia i kwiaty od organizatorów spotkania.

Komendanci Powiatowi Policji mł. insp. Wacław Łokuciewski oraz podinsp. Tomasz Pawlak serdecznie dziękują organizatorom spotkania za zaproszenie do udziału  w nim, a seniorom za udział w spotkaniu. Policjanci proszą swoich słuchaczy o propagowanie poruszanej w czasie prelekcji tematyki wśród bliskich i znajomych i tym samym działanie na rzecz lokalnego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Paź
24

Zawiadomienie

herb Gminy Sztutowo

 

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu   24 października  2014 r. 

Paź
23

Wspólnie dla przyrody

DSCN4034

W dniu 23 października 2014 Wójt Gminy Sztutowo wraz z Radnymi Gminy Sztutowo oraz zaproszonymi gośćmi tj. Panią Małgorzatą Skrzek – Sołtys wsi Kąty Rybackie, Panią Krystyną Chabską – Przewodniczącą LOT Sztutowo, Panią Barbarą Madej Kowalik – Gospodynie Kąty Rybackie oraz Panem Wojciechem Woch – Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” dokonali pamiątkowego  nasadzenia drzew. 

Paź
17

OGŁOSZENIE

 

  OGŁOSZENIE

            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013r , poz.594 ze zmianami / zwołuję :

XXXVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 23 października 2014r na godz.10.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie / sala narad  pok.Nr 1 – parter /

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad .

3.   Zapytania i wolne wnioski .

4.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sztutowie w tym o wynikach sprawdzianów

i egzaminów .

5.   Informacja Dyrektora z działalności Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym

2013/14 .

6.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej  .

7.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

w obrębie geodezyjnym Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata

2014-2020 .

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu

IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

w ramach  Działania 9.3 –Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –

plany gospodarki niskoemisyjnej /PGN/ Konkurs nr 2 /PO liŚ /9.3/2013 / .

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości .

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków

transportowych .

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przebiegu sezonu

turystycznego w Gminie Sztutowo w 2014 roku .

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Sztutowo na

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych

wybieranych w każdym okręgu .

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sztutowie .

15 .Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014 rok .

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sztutowo na lata 2014-2017 .

17. Informacja Wójta Gminy Sztutowo na temat oświadczeń majątkowych złożonych

przez pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie oraz Kierowników jednostek

organizacyjnych .

18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo na temat złożonych

oświadczeń majątkowych przez Radnych Gminy Sztutowo .

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy

na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .

20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Pniewski

(podpis nieczytelny )     

Paź
16

Drogi Mieszkańcu!

Pomóż Bibliotece w Kątach Rybackich wygrać 10 tys. złotych na remont.

Potrzebujemy Twoich głosów!!!

Głosuj codziennie do 5 listopada 2014 r.

Zróbmy coś wspólnymi siłami
Wyremontujmy bibliotekę Państwa głosami

JAK GŁOSOWAĆ – www.bpsztutowo.pl

Paź
16

Relacja z PIKNIKU SPORTOWEGO w Kątach Rybackich

W ubiegłą sobotę w kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Kątach Rybackich odbył się piknik sportowy połączony z otwarciem siłowni zewnętrznej. Siłownia została sfinansowana ze środków unijnych w wysokości 25 000 zł, które pozyskała Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo w ramach  realizacji działania LEADER MAŁE PROJEKTY LGD Żuławy i Mierzeja PROW na lata 2007-2013.

Piknik przebiegał pod hasłem „SPOSÓB NA WOLNĄ SOBOTĘ”.
Przy dużej frekwencji i dopingu rodzin młodych adeptów piłki nożnej  drużyn Żuławy Nowy Dwór i Bałtyku Sztutowo 6-7 latki rozegrały mecze piłkarskie.

Wyniki spotkań:

Bałtyk-Żuławy II 1:0  (bramkę zdobył Jasiu Apanowicz)
Żuławy-Żuławy II o:1 (bramkę zdobył Ksawery Antunowicz/Opiekun trener Bartłomiej Więckowski)
Żuławy I- Bałtyk 1:0 (bramkę zdobył Paweł Wojtowicz)
Rzuty karne rozstrzygnęły kolejność zespołów w turnieju. I miejsce Bałtyk Sztutowo, II miejsce Żuławy II, III miejsce  Żuławy I Nowy Dwór.

Drużyna Bałtyku wystąpiła w składzie: Glarczyński Szymek- bramkarz, Apanowicz Jasiu nr 24,  Bartek Łaczynski nr 4, Drążek nr 21, Karczewski nr 13, Wojtek Kamiński nr 20, Kewin Urbański nr 16.
Trenerami drużyn są Henryk Kuczma i Paweł Dzieciuch.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale LOT Sztutowo,  które wręczyła Przewodnicząca LOT Sztutowo Krystyna Chabska w asyście Wójta  Gminy Stanisława Kochanowskiego oraz głównego organizatora pikniku Janusza  Domaszewskiego.
Podczas pikniku przeprowadzono również cross  rowerowy. Wśród  dziewcząt bezapelacyjne zwycięstwo odniosła Aleksandra Chmielewska, II miejsce Klaudia Ossowska,  III miejsce  Wiktoria Łaczyńska.  W kategorii chłopców  zwyciężył: Michał  Krzewiński  , II miejsce Kuba  Marczak,  III miejsce Dawid  Ossowski.

Uroczystego otwarcia SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ dokonał Wójt pan Stanisław Kochanowski  wraz z Przewodniczącą LOT Krystyną Chabską, która jest jednocześnie główną koordynatorką realizacji projektu.
Profesjonalnej prezentacji  poszczególnych urządzeń siłowni dokonał gość  pikniku Marcin Białkowski , który omówił  zalety zdrowotne i rolę poszczególnych partii mięśniowych ciała człowieka podczas  ćwiczeń na siłowni. Uczestnicy pikniku  mieli okazję osobiście poćwiczyć na poszczególnych urządzeniach pod okiem fachowca. Osoby uczestniczące w pokazie otrzymały pamiątkowe medale LOT Sztutowo.
Członkowie LOT:  Wielorybek, Cafe Kącik, Willa Oaza przygotowali kulinarne frykasy, których degustacja po ćwiczeniach na siłowni trwała do zmroku.
Organizatorzy dziękują  OSP Nowy Dwór Gdański zabezpieczającego zawody ratownika medycznego, dla Urzędu  Gminy w Sztutowie za zabezpieczenia sanitarnego pikniku  oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji imprezy.

Paź
14

Bezpłatne warsztaty zarządzania finansami

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach z zarządzania finansowani w NGO, pt. „Dobrze inwestuj w dobro”:

Warsztaty odbędą się 15.10 (środa) TCZEW w godz. 8:30-15:30 w sali szkoleniowej Fundacji  Pokolenia przy ul. Obr. Westerplatte 6.

W załączeniu znajduje się zaproszenie.
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie:
http://fundacjapokolenia.pl/warsztat-zarzadzanie-finansami

Paź
14

Dla inwestora Ogłoszenie o sprzedaży

Gmina Sztutowo zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Rybackich.  Teren przeznaczony pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel.

Paź
08

Piknik sportowy w Kątach Rybackich 11.10.2014 r. godz.15:00

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo zaprasza na piknik sportowy „Sposób na wolną sobotę”, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej.

Piknik odbędzie się 11 października 2014 r. o godzinie 15:00 na boisku sportowym w Kątach Rybackich.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

 ZAPROSZENIE-NA-OTWARCIE-SIŁOWNI-1

Paź
07

Relacja z rajdu rowerowego – 05.10.2014 Kąty Rybackie

 

Dnia 05.10.2014 w Kątach Rybackich odbył się rajd rowerowy, w którym uczestniczyło ponad 600 osób. Zawody Garmin MTB Series to cykl imprez organizowanych dla miłośników błota, pyłu, głębokiego piasku, dużych kamieni i stromych zjazdów. Główną zasadą osób biorących udział w tego typu imprezie to: im mniej asfaltu tym lepsza zabawa. Gmina Sztutowo pełniła rolę gospodarza i współorganizatora tego rajdu.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"