Gru
22

Betlejemskie Światło Pokoju w Sztutowie

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do nadmorskich miejscowości powiatu nowodworskiego. Harcerze z 1 Stegieńskiej Drużyny Harcerskiej „Sztorm” już po raz jedenasty wzięli udział w akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie Stegny i okolic. W tym roku po raz pierwszy harcerzom towarzyszyli uczniowie z Zespołu Szkół w Sztutowie, działający w Szkolnym Kole Caritas pod kierunkiem pani Aliny Niedzielskiej- instruktorem Świetlicy Środowiskowej. Światełko zostało przekazane do Zespołu Szkół w Sztutowie, Urzędu Gminy w Sztutowie, Banku Spółdzielczego, SARu i przedszkola.

Pragniemy, aby Święty Ogień niesiony w uczniowskich dłoniach z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem przez cały świat, połączył nas wszystkich w łańcuch dobrej woli, rozjaśniając i rozgrzewając nasze serca.
Niech Betlejemskie Światło Pokoju przyniesie Państwu radość, dobro, pokój i nadzieję.
Życzymy niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia.
Uczniowie Zespołu Szkół w Sztutowie, Świetlica Środowiskowa, Szkolne Koło CARITAS w Sztutowie.

Gru
18

Gminna choinka udekorowana!

Dzisiaj o godzinie 10:00 dzieci z Przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Sztutowie udekorowały choinkę, która stoi na placu zabaw naprzeciwko Urzędu Gminy. Wójt Gminy Sztutowo otrzymał stroik oraz życzenia bożonarodzeniowe. W zamian za wykonanie dekoracji dzieci zostały poczęstowane słodyczami.

 

Gru
18

Betlejemskie Światło Pokoju w Sztutowie

Dziś wieczorem dotrze do Sztutowa Betlejemskie Światło Pokoju, jutro członkowie Szkolnego Koła CARITAS uroczyście przekażą Światełko na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Sztutowie, Panu Wójtowi Gminy Sztutowo.

Światełko dotrze również do Banku Spółdzielczego w Sztutowie, Ochotniczej Straży  Pożarnej oraz do SAR.

images

Gru
17

Uwaga!

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŚREDNIOROCZNEGO ZUŻYCIA WODY PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI .

 

DEKLARACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE W OKRESIE OD 05.I.2015 r. DO 14.I.2015 r.

Formularze deklaracji dostępne są na stronie Urzędu Gminy (www.sztutowo.pl  w zakładce Gospodarka odpadami) oraz w Urzędzie  Gminy w Sztutowie pok. nr 2.

Deklaracje będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • 05.I.2015 r. – 13.I.2015 r. od 07:30 do 15:30,
  • 14.I.2014 r. – od 07:30 do 16:30.

Przypominamy, że deklaracje podpisują wszyscy właściciele nieruchomości!

Gru
10

Ostrzeżenie dotyczące silnych wiatrów

UWAGA !

INFORMACJA

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOTYCZĄCA PROGNOZOWANEGO NA KOLEJNE DNI SILNEGO WIATRU

Według prognozy IMGW w ciągu trzech dni spodziewać się należy silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego, początkowo na północy kraju, a od nocy z czwartku na piątek do soboty w pozostałej części. Najsilniej wiać będzie w piątek na Wybrzeżu i w górach, gdzie porywy wiatru osiągną do 100-110 km/h, a w głębi kraju 85 km/h. Zjawisko skutkować może uszkodzeniami napowietrznych sieci energetycznych oraz budynków i infrastruktury, a także utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych.

OCENA ZAGROŻENIA

    • Według prognozy niebezpiecznych zjawisk IMGW na przeważającym obszarze kraju w piątek (12 grudnia) wystąpić może silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego. Komunikaty o zjawisku przewidują 1 stopień zagrożenia.           W województwie pomorskim prognozowany jest 2 stopień zagrożenia.

  • Dzisiaj (10 grudnia) na Wybrzeżu porywy wiatru osiągać mogą do 75 km/h, w nocy z środy na czwartek i w czwartek do 90 km/h. W piątek na Wybrzeżu zachodnim do 85 km/h, a na wschodnim do 100 km/h; w dolnych partiach gór do 95 km/h, w szczytowych do 110 km/h. W sobotę prognozuje się stopniowy spadek prędkości wiatru.
  • Dodatkowo od piątku do soboty występować mogą opady deszczu, a w sobotę deszczu i deszczu ze śniegiem.
  • Sytuacja skutkować może uszkodzeniami sieci energetycznych, budynków i infrastruktury oraz utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych.
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego rekomenduje monitorowanie sytuacji z uwagi na możliwość uszkodzenia infrastruktury. 
  • Nie prognozuje się zagrożenia o skali odnotowanej w grudniu 2013 r., kiedy wskutek wiatru o prędkości osiągającej 135 km/h śmierć poniosło 5 osób, a ponad 500 tys. odbiorców pozbawionych było prądu.

Gru
10

Zaproszenie na konferencję pt.” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Oddział w Starym Polu
zaprasza na konferencję na temat:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– wybrane formy wsparcia restrukturyzacji
gospodarstw rolnych
która odbędzie się 17 grudnia 2014 r. (środa), o godz. 10.00
w Starym Polu, w sali im. prof. St. Laskowskiego.
W programie:
10.00 Otwarcie konferencji
Dyrektor PODR
10.15 Wsparcie inwestycji w środki trwałe: Modernizacja gospodarstw rolnych
Sylwia Skupień – ARiMR, Oddział Regionalny w Gdyni
11.00 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
– premie dla młodych rolników,
– premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
– restrukturyzacja małych gospodarstw,
– rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych,
– płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
Sylwia Skupień – ARiMR, Oddział Regionalny w Gdyni
Gracjan Kuryłowicz – ARiMR, Biuro Powiatowe w Starym Polu
12.30 Wsparcie działalności grup i organizacji producentów planowane
w ramach PROW 2014-2020
Sebastian Zwierz – PODR w Gdańsku, Oddział Stare Pole
13.00 Podsumowanie pierwszego roku wdrażania obowiązku stosowania
integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach rolnych województwa
pomorskiego. Zalecenia na 2015 r.
Przedstawiciel WIORiN w Gdańsku
14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji
Serdecznie zapraszamy

 

Gru
09

Ranking wykorzystania środków UE

def6fa56b7

W rankingu opublikowanym przez czasopismo Wspólnota na 1566 gmin wiejskich w Polsce,  Gmina Sztutowo uplasowała się na 22 miejscu. Ranking odnosi się do uzyskanych w latach 2011-2013 dotacji unijnych na inwestycje realizowane ze środków unijnych przypadających na 1 mieszkańca gminy. Gmina Sztutowo w tym rankingu z miejsca 1269 za lata 2004-2009, awansowała na miejsce 51 w rankingu obejmującym lata 2009-2012.

Warto dodać, że jest to najlepszy wynik wśród gmin wiejskich województwa pomorskiego.

Gru
08

Biblioteka w Kątach Rybackich w zwycięskiej jedenastce!

Szanowni Mieszkańcy!

       Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo pragnie poinformować, że nasza Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich znalazła się w zwycięskiej jedenastce konkursu „CSR- dziesięć na dziesięć”.

   Dzięki Państwa głosom otrzyma ona 10.000 zł na planowany remont.

Gru
03

Informacje z pierwszej sesji Rady Gminy Sztutowo

Na I sesji Rady Gminy Sztutowo w dniu 1 grudnia 2014 r. na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Panią Walerię Banasik a na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  wybrano Pana Igora Rudzińskiego. W trakcie sesji nowo wybrani radni oraz Wójt Stanisław Kochanowski złożyli ślubowanie.

Oto nasi Radni:

Gru
02

Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2014

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej udostępniono wizualizację Wyborów Samorządowych.

http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221005

Lis
28

Aktualizacja stanu zaplecza turystycznego i rekreacyjnego

lasy

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni w związku z wykonywaniem projektu „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie”, obejmującego szczegółową aktualizację stanu zaplecza turystycznego i rekreacyjnego oraz wszelkich walorów kulturowych i przyrodniczych w zasięgu terytorialnym wspomnianego obiektu, zwraca się z propozycją udostępnienia nadesłanych przez Państwa danych w szczególności na temat:

1)      Bazy noclegowej,

2)     Bazy gastronomicznej.

Jeśli jesteście Państwo właścicielami np. agroturystyki, baru lub innego obiektu związanego z turystyką (stajnie, wypożyczalnie itp.) to:

1) zrób zdjęcie swego obiektu,

2) podaj lokalizację (adres, współrzędne geograficzne),

3) napisz klika słów reklamujących Twój obiekt.

Jeśli chcecie wskazać w Waszej okolicy na elementy mogące podnieść walory turystyczne (nieznane do tej pory takie jak np. głazy, walory krajobrazowe, zapomniane zabytki, miejsca kultu itd.) to również nadeślijcie takie informacje w formacie jak powyżej opisano.

Pozyskane od Państwa dane zostaną zamieszczone na stronie internetowej o walorach turystycznych regionu. Każdy zgłoszony obiekt otrzyma swój kod QR dzięki któremu turysta przy pomocy zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym automatycznie otrzyma dostęp do informacji na temat konkretnego miejsca. Korespondencję prosimy wysłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą.

Osoba do kontaktu ze strony BULiGL O. Gdynia:

Nina Maziarczyk

Pracownia Sozologiczna nr tel. +48 539 952 497

nina.maziarczyk@gdynia.buligl.pl

adres do korespondencji: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni

ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia

Lis
28

Zawiadomienie

herb Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Lis
27

Sesja Rady Gminy 1 grudnia 2014r.

Uprzejmie informuję, że Postanowieniem Nr 20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014r w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin/miast objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku, pierwsza sesja nowo wybranych Radnych Gminy Sztutowo oraz nowo wybranego Wójta Gminy Sztutowo odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 , sala narad –pok. Nr 1 –parter.
W załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku wraz z porządkiem obrad .

WÓJT GMINY
STANISŁAW KOCHANOWSKI

Microsoft Word – I sesja -1 grdunia 2014r.doc

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"