Lis
26

Listy dla Ziemi 2015 – ruszyły zapisy

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji Listów dla Ziemi realizowanych przez Fundację Ekologiczną Arka. W dwóch dotychczasowych edycjach akcji wzięło udział prawie 700 samorządów i ponad 800 tysięcy uczniów.

Listy dla ziemi 2015

Sukces akcji

W grudniu dobiega końca druga edycja Listów dla Ziemi. W ciągu dwóch lat w ramach akcji udało się zdziałać naprawdę wiele. Przede wszystkim nagłaśniano ważne ekologiczne kwestie: w 2013 roku zachęcano do segregowania odpadów i edukowano w temacie recyklingu, a w roku 2014 mówiono o paleniu śmieci w piecach domowych i wpływie tego procederu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Organizowane były eventy w największych miastach w Polsce, a placówki z gmin, które włączyły się do akcji, realizowały szereg ekologicznych działań. W mediach pojawiły się setki informacji. Uczniowie z całego kraju pisali listy dla Ziemi, w których podejmowali problemy mające wpływ na naszą planetę.

W dwóch edycjach akcji wzięło udział:
• 670 samorządów
• 7 000 placówek oświatowych
• 800 tysięcy dzieci i młodzieży.

Dodatkowe działania
W ramach Listów dla Ziemi zrealizowano również trzy dodatkowe projekty: Dzień Czystego Powietrza, Ośmiokąt Edukacyjny i Ekologiczną Sztafetę Rowerową. Dzień Czystego Powietrza nagłaśnia problem palenia śmieci w piecach domowych i niskiej emisji. Celem Ośmiokąta jest edukacja ekologiczna w ciekawej formie. Nazwa projektu wzięła się od przestrzennej instalacji o wymiarach ok. 20 m2 i wysokości 2 metrów, na której zamontowanych zostało 8 posterów edukacyjnych. W ramach projektu Ekologiczna Sztafeta Rowerowa członkowi Fundacji wraz z przyjaciółmi od 8 do 23 na rowerach przemierzyli trasę od morza do źródeł Wisły, promując jazdę na dwóch kółkach i ograniczając emisję CO2.

– Sukces akcji nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie i aktywność gmin, placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów. Bardzo im za to dziękujemy. I mamy nadzieję, że Listy dla Ziemi 2015 okażą się jeszcze większym wydarzeniem – podsumowuje Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka.

Kampanię „Listy dla Ziemi – czyste powietrze, zdrowy człowiek” dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i we Wrocławiu. Realizowana jest pod patronatem Ministra

Lis
21

7 listopada 2014 roku obchodziliśmy 30. rocznicę nadania szkole imienia „Pamięci Ofiar Stutthofu” oraz oddania do użytku nowego budynku szkoły

Uroczystość rozpoczęła się pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa na terenie Muzeum Stutthof gdzie wszyscy goście oddali hołd Ofiarom obozu.

Po przejściu do szkoły wszyscy uczestniczyli w części oficjalnej oraz artystycznej.

Lis
21

Konkursy organizowane z okazji 30. rocznicy nadania szkole imienia

W szkole przeprowadzono dwa konkursy – konkurs plastyczny dla uczniów I etapu edukacyjnego oraz konkursy literackie dla II i III etapu.

Lis
21

Podziękowania za pomoc w organizacji 30. rocznicy nadania szkole imienia

Uroczystość oficjalną zakończyło podziękowanie za obecność oraz darowizny na rzecz organizacji uroczystości. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację przedsięwzięcia.

Lis
20

Szkolenie dotyczące zawiązania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pow. nowodworskim.

Organizacje pozarządowe powiatu nowodworskiego wyraziły chęć powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

PRPPP jest powiatowym odpowiednikiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, organem opiniodawczo-doradczym starosty. Więcej o Radzie można znaleźć tutaj: http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,informacje,768.html.

W związku z tym zapraszamy zainteresowane organizacje i przedstawicieli samorządów lokalnych z powiatu nowodworskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „RADY POŻYTKU DO STANDARDOWEGO UŻYTKU” (informacje o projekcie są dostępne tutaj: http://cio.slupsk.pl/tutorials-mainmenu-34/rady-poytku-do-standardowego-uytku)

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2014 w Jastrzębiej Górze.
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zwracają także koszty dojazdu.

Zgłoszenia DO PIĄTKU 21 LISTOPADA przyjmuje przewodniczący ROP NDG Artur Milarski pod nr tel 785400302 lub mailowo ropngd@gmail.com

Liczba osób jest ograniczona.

PLAN SZKOLENIA:

28 listopada
12.30-13.00 – przyjazd i zakwaterowanie
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 -17.00 – Rady Działalności Pożytku Publicznego – podstawy prawne, kompetencje, dobre praktyki
17.00-17.30 – przerwa kawowa
17.30-19.30 – Warsztat – cele i misja PRPP Powiatu Nowodworskiego
19.30 – 20.00 – Kolacja
20.00 – 22.00 – spotkanie integracyjne członkiń i członków PRPP Powiatu Nowodworskiego.

29 listopada
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.00 – zasady planowania strategicznego – metoda foresight.
10.00 – 11.30 – wstęp do planowania strategicznego: analiza metodą SWOT, PEST.
11.30-12.00 przerwa kawowa
12.00 – 14.00 – planowanie strategiczne – krzyżowa analiza wpływów.
14.00-15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – 17.00 – planowanie strategiczne – metoda scenariuszowa
17.00 -17.30 – przerwa kawowa
17.30 – 19.30 – planowanie strategiczne – metoda scenariuszowa
19.30 – 20.00 – kolacja

30 listopada
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.00- – 11.30 – przygotowanie projektu strategii RDPP Powiatu Nowodworskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców powiatu.
11.30- 12.00 – przerwa kawowa
12.00-14.00 – podsumowanie spotkania, wypracowanie zasad wdrożenia strategii działalności Rady.
14.00 – 15.00 – obiad.

Zapraszamy!

 

Lis
20

Zakończenie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2014

Informujemy, że zakończony został projekt pn ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2014.

Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono

25,02 Mg wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się

aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie

kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne

Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków

udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo

dotacji na zadanie pn:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2014″

Zadanie jest zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

– Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XIII/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.

Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach na jakich Gmina uzyskała

dofinansowanie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  10 967,07 zł.

Wysokość  dofinansowania wyniosła  8 987,00 zł, z czego kwota 4 494 zł została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a kwotę 4 493 zł dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Lis
14

Relacja z III Jesiennego Rajdu Nordic Walking- Kąty Rybackie

            9 listopada już po raz trzeci w Kątach Rybackich odbył się rajd Nordic Walking w Krainie Kormoranów. Organizatorem tego wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo. Impreza była organizowana w ramach realizacji zadania publicznego w sektorze  turystyki i krajoznawstwa na zadanie pn. „Popularyzacja walorów przyrodniczych Gminy Sztutowo oraz promocja nowych produktów turystycznych, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki i krajoznawstwa w Gminie Sztutowo”. 

Po rozgrzewce z instruktorem uczestnicy wyruszyli na wybrane trasy 5 lub 10km.  Pogoda do chodzenia była wyśmienita, temperatura zdecydowanie na plusie, nie wiało a listopadowe słońce rozwiało resztę porannej mgły.

Do mety najszybciej przybyli dwaj chłopcy startujący w dystansie na 5 km: Kuba Kowalik i Nikodem Chabski. Obaj otrzymali medale pamiątkowe.

Wśród dorosłych zwyciężyli:

 • na 10 km mężczyzn – Pan Henryk Kulia z Elbląga – puchar LOT-u Gminy Sztutowo
 • na 10 km kobiet – Pani Sandra Weisbrot z Kątów Rybackich – puchar Wójta Gminy Sztutowo
 • na 5 km – Pan Marcin Jankowski z Elbląga – puchar Sołtys Kątów Rybackich

W imprezie uczestniczyli  również członkowie Elbląskiego Klubu Morsów, którzy wchodzili do Bałtyku w momencie gdy nordicowcy kończyli rajd. Kolejnym etapem imprezy było podsumowanie rajdu i nagrodzenie uczestników. Dla wszystkich gości  czekał ciepły posiłek oraz ognisko. Oficjalnego podsumowania imprezy dokonał Wójt Sztutowa Pan Stanisław Kochanowski wraz z Panią Prezes LOTu Krystyną Chabską.

zdjęcia wykonała fotograf Alicja Niemiec

Lis
06

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości- 20 listopad 2014

 

Pomorskie Dni Przedsiębiorczości

 W Województwie Pomorskim 20 listopada 2014 r. odbędzie się „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości”. Wydarzenie realizowane jest po raz szósty jednocześnie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, w tym samym czasie, w tej samej formule – celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. Koordynatorem wszystkich wydarzeń jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Celem Przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości – zarówno indywidualnej działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorstw i spółdzielczości socjalnej, jak również szeroko pojętej przedsiębiorczości.

 Do dyspozycji osób zainteresowanych rozwojem własnej przedsiębiorczości, w tym m.in. prowadzeniem działalności gospodarczej będą np.:

 • stoiska informacyjno – doradcze instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej;
 • stoiska instytucji wspierających przedsiębiorczość, gdzie będzie można uzyskać informacje jak pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • informacje dotyczące przemieszczania się za pracą, w tym o możliwościach wsparcia;
 • informacje dotyczące zakładania  spółdzielni socjalnych;
 • doradcy zawodowi z możliwością zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania innych porad związanych z przedsiębiorczością,
 • pośrednicy pracy / doradcy lub asystenci EURES, u których będzie można uzyskać informacje dotyczące zakładania i prowadzenia IDG w krajach Unii Europejskiej ,
 • stoiska z informacjami na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego takich jak: dotacje unijne dla firm na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej,
 • stoiska prezentujące osiągnięcia osób, które uzyskały dotacje z Funduszu Pracy i cały czas prowadzą i rozwijają swoją firmę – dobre przykłady;
 • spotkania z pracodawcami;
 • stoiska instytucji wspomagających i uzupełniających proces zakładania IDG (np. PIP, SANEPID, PEFRON. itp.),
 • szkolenia, warsztaty, spotkania tematyczne …

Wydarzenie zostało wpisane do kalendarza Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i ujęte w planie działań regionalnych realizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie http://FunduszenaFirme.pl w zakładce Rozpoczęcie działalności – Województwo Pomorskie

 

Lis
03

Informacja dotycząca płukania sieci wodociągowej Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Zakład Eksploatacji Wodociągów w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia, że z dniem 03.11.2014 r. rozpoczyna się planowe, jesienne płukanie sieci wodociągowej Centralnego Wodociągu Żuławskiego. Zakończenie przewidywane jest na dzień 30.11.2014 r.

Płukanie będzie prowadzone w godzinach nocnych tj. 23:00 do 4:00. Mogą wówczas wystąpić zaniki    w dostawie wody, spadki ciśnienia oraz pogorszenie jej jakości w ciągu dnia.

Za wszelkie niedogodności, wynikające z powyższych działań CWŻ przeprasza swoich odbiorców.

Lis
03

III JESIENNY RAJD NORDIC WALKING- niedziela -9 listopad 2014, Kąty Rybackie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo zaprasza na III Jesienny Rajd Nordic Walking w Krainie Kormoranów, który odbędzie się  9 listopada 2014 r. ( niedziela), na plaży w Kątach Rybackich.

Program imprezy:

10:00 rejestracja uczestników

10:30 rozgrzewka i instruktaż dla uczestników startujących po raz pierwszy

11:00 start ( 5 i 10 km)

13:00 kąpiel morsów

13:30- wręczenie nagród

14:00 – ognisko

Dla wszystkich uczestników czekają ciekawe nagrody!

wpisowe 10 zł.

Serdecznie zapraszamy!

 

Współorganizator: Gmina Sztutowo

lot 2014

Paź
31

DZIEŃ SENIORA Z PROFILAKTYKĄ W TLE – BEZPIECZNY SENIOR

       W miniony piątek w budynku szkoły w Sztutowie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora spotkali się seniorzy z całej gminy Sztutowo. W trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli starszego pokolenia organizatorzy spotkania –  opiekun świetlicy środowiskowej Alina Niedzielska i Wójt Gminy Sztutowo Stanisław Kochanowski zaprosili do uczestnictwa w nim policjantów, którzy opowiedzieli seniorom jak unikać zagrożeń i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia. Funkcjonariusze ostrzegali starsze osoby przed działalnością „fałszywych wnuczków”, przypomnieli sposoby alarmowania służb, zachęcali do przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a w szczególności używania elementów odblaskowych podczas pieszych wycieczek oraz rowerowych przejażdżek. Po części informacyjnej mili goście mieli dodatkową okazję do zadawania pytań funkcjonariuszom i przekazania ewentualnych oczekiwań względem policyjnej służby.

       Nie zabrakło również prezentów związanych z tematyką bezpieczeństwa.  Do rąk uczestników spotkania trafiły serduszka promujące akcję „Kochasz? Powiedz stop wariatom drogowym”, ulotki informacyjne i odblaskowe zawieszki. W część profilaktyczną spotkania aktywnie włączyli się przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Stegnie, którzy przygotowali dla seniorów kamizelki odblaskowe. Podczas wystąpienia pracownika Banku Spółdzielczego w Stegnie słuchacze dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

Podczas spotkania odbyły się również występy artystyczne dzieci a kulminacyjnym momentem był  gościnny występ zespołu Fale ze Stegny, który spotkał się z wielkim aplauzem szacownych gości. Uroczystość minęła w miłej, przyjaznej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku. Każdy z uczestników otrzymał również życzenia i kwiaty od organizatorów spotkania.

Komendanci Powiatowi Policji mł. insp. Wacław Łokuciewski oraz podinsp. Tomasz Pawlak serdecznie dziękują organizatorom spotkania za zaproszenie do udziału  w nim, a seniorom za udział w spotkaniu. Policjanci proszą swoich słuchaczy o propagowanie poruszanej w czasie prelekcji tematyki wśród bliskich i znajomych i tym samym działanie na rzecz lokalnego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"