Sie
29

Informacja dot. drogi wojewódzkiej nr 501

Gmina Sztutowo prowadzi wieloletnią korespondencję z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 501 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie. Ostatnio wspólnie z zainteresowanymi gminami Powiatu Nowodworskiego.

Sie
29

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo. dnia. 2013.08.27

KG.0002.28.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r.  / tekst jednolity Dz.U. z 2013r , poz.594 / z w o ł u j ę :

XXVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 września 2013r godz. 10.00która odbędzie się w Zespole Szkół w Sztutowie

Sie
28

BURSZTYNOWA RUNDA MIERZEI WIŚLANEJ – 14 WRZEŚNIA 2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów rowerów, do wzięcia udziału w cyklicznej imprezie turystycznej, rajdzie rowerowym „Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej 2013”.

Rajd ten rozpoczyna cykl ogólnodostępnych masowych w swoim charakterze imprez rowerowych na terenie Województwa Pomorskiego, które realizowane będą każdego roku zawsze na początku i na końcu sezonu turystycznego.

Organizator „Moda Na Kaszuby”, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku lokalnego i turystycznego, cykl ten planuje rozpocząć właśnie na terenie Mierzei Wiślanej.

Wszyscy uczestnicy imprezy, którzy pokonają trasę w wyznaczonym przez Organizatorów limicie czasowym, otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje o imprezie znajdziecie Państwo na stronie www.rowery-runda.pl

Impreza planowana jest na dzień 14 września 2013 r., w godzinach 13.00 (start) – 21.00 (zakończenie imprezy). 

Sie
27

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2014”wymaga przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Sztutowie –  w terminie do  28.09.2013 r. 

Sie
27

Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

Plakat

7 września w Bibliotece Publicznej w Sztutowie, w ramach ogólnopolskiej akcji odbywającej się z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbędzie się Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

W akcji weźmie także udział Wójt Gminy  Stanisław Kochanowski.

Serdecznie zapraszamy!

Sie
26

Uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym

DSCN2080W piątek 23 sierpnia br. o godz. 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym, którego budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja opiewała na kwotę 644.266,16 zł. z czego 50 % kosztów zostało dofinansowane.

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Stanisław Kochanowski i Sołtys wsi Danuta Morawska. Pani sołtys podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za powstanie boiska sportowego. Po oficjalnym otwarciu dzieci wraz z rodzicami zagrali towarzyski mecz  piłki nożnej.

Sie
26

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy   z organizacjami pozarządowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014″. 

Sie
23

Uwaga mieszkańcy – odbiór popiołu

Szanowni mieszkańcy, odbiór popiołu odbędzie się w dniach:

27 sierpnia 2013 r. – Sztutowo,
29 sierpnia 2013 r. – Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonona, Groszkowo.

Odbiór odbywać się będzie w godzinach od 6 do 22.

Sie
23

plakat_GOTOWYSzczegóły na stronie www.dniotwarteprojektowunijnych.pl

Sie
22

Nabór na osobę do spraw obsługi projektu

Nabór na osobę do spraw obsługi projektu.

Sie
22

Nabór na specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości

Nabór na specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości w związku z realizacją projektu „Efektowne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”

Sie
22

Nabór na koordynatora projektu

Nabór na koordynatora projektu w związku z realizacją projektu „Efektowne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”

Sie
22

GIEŁDA ZASOBÓW 30 sierpnia w Nowym Dworze Gdańskim!

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE, INSTYTUCJE, PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE!
W piątek 30 sierpnia od 12:00 do 14:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim powstanie przestrzeń do spotkania, prezentacji i bezgotówkowej wymiany zasobów: pomieszczeń, czasu, umiejętności, usług itp.

Sie
20

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 – REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

grafika_RKG_2013Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"