Sie
25

Ankiety Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei

Szanowni Państw,

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategi Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej- Rybacka Brać Mierzei na lata 2016-2023,  prosimy Państwa o wypełnienie ankiet, które pomogą w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) obszaru działania Stowarzyszenia obejmującego gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.

Ankiety do wypełnienia można także pobrać ze strony www.rybackabrac.pl lub w biurze, adres: Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@rybackabrac.pl lub dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGR.

Dziękujemy za wypełnienie ankiet.

ankiety

Sie
21

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Obozowej w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Obozowa

760/15

0,1207 ha Sztutowo GD2M/00045099/3

166.131

8.500

Sie
17

Harmonogram konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej dla obszaru gmin wchodzących w skład LGR, w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

Sie
14

Warsztaty dotyczące analizy mocnych i słabych stron

Zapraszamy na warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.

Warsztay otwarte odbędą się w dniach 18-21 sierpnia 2015 r. na terenie gmin z powiatu nowodworskiego i malborskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu.

warsztaty otwarte zaproszenie wszystkie gminy

Sie
13

Festyn nad rzeką- 15. 08. 2015r. – sobota godz.19:00

Rada sołecka wsi Sztutowo serdecznie zaprasza na festyn: BAWIMY SIĘ NAD RZEKĄ- sobota 15 sierpnia godz. 18:00- przystań nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie.

alternate text for image

Sie
13

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka -Rybacka Brać Mierzei zaprasza na cykl spotkań

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej -Rybacka Brać Mierzei zapraszamy na cykl spotkań dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej dla obszaru gmin wchodzących w skład LGR, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

Sie
13

Fiszka projektowa Lokalnej Grupy Rybacka Rybacka Brać Mierzei

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2015–2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei,  w terminie od 07.08.2015r. do 24.08.2015r.

Sie
12

Zaproszenie dla przedstawicieli branży turystycznej

Szanowni Państwo,

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania zapraszam do udziału w wywiadzie grupowym  przedstawicieli z branży turystycznej działających  na obszarze Żuławskiej LGD.

Sie
11

Dystrybucja żywności- 20 sierpnia od 9.00-11.00 oraz 21 sierpnia od 13.00-15.00

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

dystrybucja_zywnosci
Sie
11

Zaproszenie na warsztaty

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania  zapraszamy na warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 Warsztaty otwarte odbędą się w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Gminie  Sztutowo.

Sie
07

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, przeznaczonej pod stację paliw

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych,  niezabudowanych położonych  w Sztutowie. 

Położenieulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławczanetto w zl Wysokość wadium
Gdańska

295

296

0,0454 ha 

0,1106 ha

Sztutowo GD2M/00043814/8 

GD2M/00040112/6

 

227.966,80

 

20.000

Sie
05

Głosujmy na Plaże Gminy Sztutowo

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu na najlepsze plaże. 

Sie
04

Królowa Mleka

1 SIERPNIA RUSZYŁA TRZECIA EDYCJA KONKURSU KRÓLOWA MLEKA

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"