Mar
26

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy o wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach – obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich.

Mar
24

Przetarg na Operatora infrastruktury powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Spółka Pętla Żuławska Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wybór Operatora

Mar
21

Informacja

Drodzy mieszkańcy sołectwa Sztutowo!

Pragniemy państwa poinformować, iż termin zebrania wiejskiego opublikowany w Dzienniku Bałtyckim i na stronie internetowej www.sztutowo.com był nieprawidłowy.

Prawidłowy termin zebrania podany był na stronie internetowej Urzędu Gminy i na ogłoszeniach wywieszonych w gablotach sołectwa.

Zgodnie z § 23  statutu sołectwa Sztutowo uchwalonym Uchwałą nr XI/92/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 grudnia 2007 roku termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, co zostało uczynione.

Mar
21

Gmina Sztutowo rozpoczęła prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014-2020.

Szczegóły w zakładce Strategia Rozwoju.

Mar
20

Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.  rozpoczęła rekrutację do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Mar
20

„Zadbaj o swoją przyszłość”

Projekt jest skierowany do 30 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkujących tereny województwa pomorskiego w tym: 30 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 5 osób zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Mar
18

OGŁOSZENIE O XXXII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo.dnia.2014.03.17

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zmianami / zwołuję :

XXXII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 27 marca 2014r na godz.10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

/sala narad pok. Nr 1 –parter /

Mar
17

Fundusze na Firmę

 

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

 

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Mar
17

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

    

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Stegna przy ul. Gdańska 2, 82 – 103 Stegna (przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ) i  obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Mar
13

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Szczęśliwe dziecko”

konferencja czyli
Jak wychować i nie zwariować.
Zagrożenia i wyzwania współczesnego rodzicielstwa.

Mar
13

V Edycja Wojewódzkiego Konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu

Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Sztutowie zakwalifikowali się do Finału Powiatowego Konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu. Konkurs zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo – Edukacyjne ma na celu wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz motywowanie jej do rozwijania talentów i zainteresowań.

fpn

Szczegóły na stronie:    => Zespołu Szkół w Sztutowie

Mar
12

Informacja o złożonych ofertach na realizację zadania pn. : „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo – 2014 r.”

Informacja o złożonych ofertach na realizację zadania pn. :

„Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo – 2014 r.”

Mar
11

Może morze? Zimą! – jak najbardziej.

Najlepsza kąpiel w morzu jest właśnie zimą – zapewniają Elbląskie Morsy, które odwiedziły Kąty Rybackie w niedzielę 9 marca. Grupa morsów została zaproszona przez Lokalną Organizację Turystyczną Gminy Sztutowo, która w ten sposób promuje piękne plaże Kątów i Sztutowa również poza sezonem letnim.

Rozgrzewka, obowiązkowe zdjęcia i do …wody. . Około 50 osób hartowało swoje ciało w zimnej jeszcze wodzie ( 5 st. C). Kilka osób zanurzało sie po raz pierwszy. Brawo! Na zakończenie na gorącą, pyszną zupkę i obiad zaprosili gospodarze baru Wielorybek.

Coraz więcej osób decyduje się na zimne kąpiele. Jest ku temu sporo powodów.

Mar
10

KWP GDAŃSK – UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

KWP GDAŃSK – UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

– Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… – taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, prowadzą rozmowę w taki sposób, że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny – wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą.  Policjanci zatrzymują oszustów, lecz w ich miejsce pojawiają się kolejni, którzy modyfikują swoje metody działania. W ostatnim czasie podają się nawet za policjantów. Pamiętajmy w takich przypadkach natychmiast kontaktujmy się z Policją.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"