Kwi
30

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.04.2014

 

Strony: 1 2

Kwi
23

DZIAŁAJ LOKALNIE 2014 – HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Co w 2014?

 

10 kwietnia wystartował konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2014.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? Działaj Lokalnie jest dla Ciebie!

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej:

22.04. PEPLIN godz. 16:30 Miejska Biblioteka Publiczna, przy ul. Sambora 5a

23.04. OSTASZEWO godz. 16:00 Zespół Szkół, przy ul. Kościuszki 22

24.04. STEGNA godz. 16:00 Gminny Ośrodek Kultury, przy ul. Gdańskiej 60

25.04. SUBKOWY godz. 16:30 Dom Kultury, przy ul. Wybickiego 22

28.04. TCZEW godz. 18:00 Fundacja Pokolenia – biuro, przy ul. Obr. Westerplatte 6

29.04 NOWY DWÓR GD. godz. 16:00 Żuławski Ośrodek Kultury, przy ul. Sikorskiego 21

30.04. GNIEW godz. 16:30 Stowarzyszenie CAG, przy Placu Grunwaldzkim 45

Nabór wniosków do 10 czerwcz 2014 na stronie: www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wyzwól społeczną energię i Działaj Lokalnie!

 

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia

ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl

www.fundacjapokolenia.pl

Kwi
18

Wielkanoc5

 

Kwi
18

Badanie opinii mieszkańców

Page_1

 

Chcemy dowiedzieć się, jak mieszkańcy oceniają usługi publiczne i co można zrobić, aby je ulepszyć

Ile czasu zajmuje dziecku dojazd do szkoły? Czy system wywozu śmieci jest satysfakcjonujący? Na te oraz inne zagadnienia będą mieli możliwość wypowiedzieć się nasi mieszkańcy.

Na zlecenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w dniach 16 kwietnia – 27 maja b.r. do drzwi mieszkańców mogą zapukać ankieterzy. Pytania w kwestionariuszu będą dotyczyły różnych zagadnień życia codziennego: edukacji, zdrowia, transportu, kultury, infrastruktury komunalnej oraz administracji. Badanie ma na celu poznanie opinii mieszkańców o jakości, dostępności i efektywności usług publicznych.

Udział w badaniu jest anonimowy, a każdy ankieter będzie posiadał przy sobie identyfikator oraz list przewodni.

Kwi
17

Usługi Teleopieki Domowej

 

Gmina Sztutowo dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców przy
współpracy z Polskim Centrum Opieki, umożliwia na preferencyjnych warunkach dostęp do usługi Teleopieki domowej I generacji, osobom z grupy podwyższonego ryzyka.

Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów:

  • osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki,
  • wisiorka na szyi,
  • terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowym.

Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany
w Centrum Operacyjno-Alarmowym.

Kwi
15

Informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”

Dotychczasowe edycje Konkursu potwierdzają jak istotne jest kontynuowanie tej inicjatywy. Tegoroczny Konkurs organizowany jest w kategoriach „Wieś” oraz „Zagroda”, a jego główną ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.

Kwi
14

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013r.poz.594 ze zmianami / zwołuję :

XXXIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 23 kwietnia 2014r na godz.10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

/sala narad pok.Nr 1 – parter /

Kwi
09

Gmina Sztutowo Gminą Przyjazną Przedsiębiorcom

Page_1

 

Gmina Sztutowo zajęła I miejsce w konkursie GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM 2014. Nagrodę Wójtowi Gminy wręczył Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów- Jan Krzysztof Bielecki, podczas uroczystej konferencji w Gdańskim Ratuszu Głównego Miasta, 8 kwietnia br.

W tym roku odbyła się już II edycja projektu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Podobnie jak w zeszłym roku jej organizatorami byli Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przy współpracy z Instytutem Rozwoju Projektów.

Celem projektu jest podniesienie jakości działania jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów poziom rozwoju przedsiębiorczości jest i będzie w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych czynników rozwoju gmin.

Kwi
09

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – PRACOWNIK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO: PRACOWNIK  INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Kwi
08

Konkurs Recytatorski w Bibliotece Publicznej w Sztutowie

P1320527

 

2 kwietnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo gościła 96 sztutowskich przedszkolaków na konkursie recytatorskim „Dziś w zielone gram. Wiersz o wiośnie mam”. Każda grupa przedszkolna wyłoniła 5 uczestników, którzy reprezentowali ją na scenie.

20 młodych artystów wystąpiło przed swoimi kolegami, rodzicami oraz dziadkami, prezentując wiosenne wiersze ulubionych poetów, i nie tylko, Antkowi Gołębiowskiemu bowiem, wiersz o wiośnie napisała mama.  Wiosenny, radosny nastrój udzielił się wszystkim, a publiczność żywiołowo przyjmowała występy, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.

Kwi
08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kwi
03

Zadbaj o swoją przyszłość

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie B-4 z Rzeszowa w okresie marzec – kwiecień br. planuje rozpocząć rekrutację kandydatów do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"