Lis
07

Informacja dla organizacji pozarządowych

Dnia 30 października br. odbyło się spotkanie organizacji  pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego zainteresowanych powstaniem Rady Organizacji Pozarządowych w naszym powiecie. 

Lis
05

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Sztutowie

11 listopada 2013 r. odbędzie się uroczyste przekazanie nowo zakupionego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki Ford Transit dla OSP w Sztutowie.  Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele parafialnym w Sztutowie. Nowy nabytek OSP w Sztutowie został wyposażony w nowy sprzęt do ratownictwa technicznego, m. in. zestaw ratownictwa medycznego, hydrauliczny zestaw do ratownictwa technicznego, piłę do stali i betonu, pilarkę do drewna oraz agregat prądowtwórczy i najaśnice.

DSC_0641

 

DSC_0642

 

DSC_0643

Lis
04

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu, 18-24 listopada 2013 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu, 18-24 listopada 2013 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) już po raz kolejny włączyła się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, cyklicznej imprezy mającej na celu propagowanie idei przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Lis
04

OGŁOSZENIE o XXIX SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo. dnia.2013.10.30

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2013 r , poz. 594 ze zmianami / zwołuję :

 

XXIX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 07 listopada 2013r  godz.10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Paź
30

Zakończenie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2013”

dofinansowane_cmykInformujemy, że zakończony został projekt pn ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2013.

Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono

17,604 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Paź
17

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 17.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SZTUTOWO

W związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska  na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), informuję o  możliwości zapoznania się z treścią ww. projektu dokumentu. Wnioski i uwagi można składać do dnia 8 listopada 2013 roku.

Paź
17

HUBERTUS – Pogoń za lisem

Właściciele, wolontariusze i podopieczni Stajni u Bohuna

Mają zaszczyt zaprosić na święto myśliwych i jeźdźców,

które odbędzie się w sobotę 19 października 2013r.

na terenie naszej stajni, ul. Gdańska 4 , Sztutowo.

Rozpoczęcie godz. 12:00.

Paź
11

Uwaga! Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych

Uprzejmie informuję, iż na terenie Gminy Sztutowo odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych (tj. wersalki, fotele, pralki, lodówki, telewizory, komputery itp.). Inne rodzaje odpadów nie będą przyjmowane.

Paź
11

Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota- wydatki na infrastrukturę techniczną

DSCN2226

Tygodnik „Wspólnota” jest pismem zajmującym się samorządem terytorialnym. Z jego inicjatywy i na jego łamach publikowane są rankingi samorządów w tym najważniejszy z nich ranking inwestycyjny.

 Rankingi tygodnika opracowywane są przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o dane wynikające z ankiet uzupełnianych przez samorządy wszystkich szczebli.

Według rankingu największych inwestycji w infrastrukturę techniczną w samorządach, Gmina Sztutowo uplasowała się w kategorii gmin wiejskich na X pozycji w skali całego kraju. 

 Tworząc zestawienie Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota badało inwestycje samorządowe w trzech obszarach:

  • transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy),
  • gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”, zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”,
  • gospodarka mieszkaniowa.

Uroczyste podsumowanie wyników rankingu największych inwestycji w infrastrukturę techniczną w samorządach oraz wręczenie laureatom dyplomów odbyło się podczas X Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 10 – 11 października zostało zorganizowane w Warszawie.

DSCN2219

 DSCN2215

Paź
03

Uwaga! Zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych

Uwaga! Zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.

Paź
03

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informuję, że w miesiącach październik – listopad 2013 roku, na terenie miejscowości Sztutowo i Kąty Rybackie zostanie przeprowadzona wizja lokalna, mająca na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków. W/w czynności będą przeprowadzone przez pracowników Trójmiejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego ArGeo Izba Miernicza Krzysztof Lis z Pruszcza Gdańskiego.

Paź
02

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza

     Informujemy, że w dniach 4-5 października 2013 w pensjonacie „Wielorybek” w Kątach Rybackich odbędzie się Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku.

Udział w Forum zadeklarował Pan Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  i Rozwoju Wsi .

Rozpoczęcie Forum w dniu 04.10.2013 r. –godz. 16.00.

Wrz
19

Regionalny Konkurs Grantowy

Informuję, że obecnie można składać wnioski w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2013 – termin €“do 10 października br.

Organizator: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy”w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"