Kwi
24

Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy

                Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

   

Kwi
16

Szanowni mieszkańcy

  Wraz z wiosną nadchodzi czas na uporządkowanie własnych posesji oraz najbliższego otoczenia.

Kwi
16

Sportowy Puchar Pomorza

Wznawiamy rywalizację w ramach Sportowego Pucharu Pomorza. 

Kwi
16

„Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”.

Kwi
16

Seminarium regionalne „Mądrze pozyskuj, dobrze inwestuj, owocnie współpracuj!”

Narodowy Bank Polski, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacja Pokolenia mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych na Seminarium regionalne „Mądrze pozyskuj, dobrze inwestuj,  owocnie współpracuj!” w ramach projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego”, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 Gdańsk

Kwi
08

Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

            Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r.

            O pomoc z działania  mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych.

            Więcej informacji na stronie internetowej http:// www.arimr.gov.pl

Kwi
03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W GMINIE SZTUTOWO W SEZONIE LETNIM 2013

 

Przedmiot zamówienia:

organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2013

Mar
27

Informacja o udzielonej dotacji

27 marca 2013 r.

 

Informacja o udzielonej dotacji

Wójt Gminy Sztutowo informuje, iż umową z dnia 26 marca 2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Sztutowo a Klubem Sportowym „Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej” z siedzibą w Sztutowie została udzielona dotacja na realizację zadania „ Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach w imprezach sportowych i sportowo rekreacyjnych. Wysokość udzielonej dotacji 34 220,00 trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych .

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

Mar
18

XXV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO

                                                 Sztutowo.dnia.2013.03.15

 

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / z w o ł u j ę :

XXV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 26 marca 2013 r na godz. 11.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

Lut
27

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 27 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Sztutowie odbyły się Eliminacje Gminne XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’. Wiodącym organizatorem eliminacji na szczeblu gminy był  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sztutowie. Nagrody ufundował Wójt Gminy Sztutowo. Szczególne podziękowania należą się dla Dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Sztutowie oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim za pomoc w przygotowaniu i realizacji konkursu.

Lut
21

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominamy, iż utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a. pies będzie na smyczy,

b. niezależnie od rasy i wielkości psa, pies będzie posiadał kaganiec.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"