Lis
22

Konferencja w Krynicy Morskiej w ramach projektu Baltic Amber Coast

 W ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w dniach 28-29.XI.2012 r w Krynicy Morskiej odbędzie się konferencja na temat: Inwestycje realizowane w regionie. Możliwe obszary współpracy.W konferencji wezmą udział przedstawiciele Gminy Sztutowo (lider projektu), Krynicy Morskiej, Ustki,Stegny, Jantarniy.

Lis
22

Warsztaty w Jantarze w ramach projektu Baltic Amber Coast

 W ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w dniach 26-27.XI.2012 r w Jantarze odbędą się warsztaty na temat: Program rozwoju infrastruktury i produktu turystycznego. Celem warsztatów jest opracowanie planu rozwoju produktu turystycznego. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele Gminy Sztutowo (lider projektu), Krynicy Morskiej, Ustki, Stegny, Jantarniy.

Lis
14

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone konsultacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sztutowo na rok 2013.

Spotkanie odbędzie się dnia  16 listopada 2012 r. o godz. 10  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pok. nr 16.

 

Lis
13

Wójt Gminy Sztutowo podpisał dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”

 

Dnia 12 listopada 2012 r. Wójt Gminy Sztutowo podpisał w Gdańsku dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekty zakladają budowę boisk wielofunkcyjnych z placami zabaw w miejscowościach Grochowo Trzecie i Grochowo Pierwsze. Dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadań zaplanowana została na 2013 rok.

Lis
05

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji

OGŁOSZENIE 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych-

Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.

 

Paź
30

Zebranie dla mieszkańców Grochowa Trzeciego

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu    9 listopada 2012 r. o godz. 17

w świetlicy w Grochowie Trzecim odbędzie się zebranie dla mieszkańców Grochowa Trzeciego.

Paź
30

Zebranie dla mieszkańców Łaszki

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu    7 listopada 2012 r. o godz. 18

w świetlicy w Łaszce odbędzie się zebranie dla mieszkańców Łaszki.

Paź
30

Zebranie dla mieszkańców Kobylej Kępy

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu    6 listopada 2012 r. o godz. 10

w świetlicy w Kobylej Kępie odbędzie się zebranie dla mieszkańców  Kobylej Kępy.

Paź
26

Zgłoś brak telefonu lub Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz usług internetowych świadczonych w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów.  W związku z tym opracowano ankietę pozwalającą otrzymać informacje o potrzebach mieszkańców w zakresie dostępu do tego typu usług. Zgłoszenia stanowić będą podstawę  do opracowania w/w dokumentacji.

Paź
08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Sztutowo

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) 

ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo:

Paź
08

Zebranie dla mieszkańców Sołectw Groszkowo, Płonina, Łaszka, Grochowo Pierwsze oraz Grochowo Trzecie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu 19 października 2012 r. o godz. 17

w świetlicy środowiskowej w Groszkowie odbędzie się zebranie

dla mieszkańców Sołectw  Groszkowo, Płonina, Łaszka, Grochowo Pierwsze oraz Grochowo Trzecie.

Paź
08

Zebranie dla mieszkańców Sołectwa Kąty Rybackie oraz Skowronki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu  18 października 2012 r. o godz. 17

w świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich odbędzie się zebranie

dla mieszkańców Sołectwa Kąty  Rybackie oraz Skowronki.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"