Lis
04

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielsikach Sztutowo i Kąty Rybackie

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielsikach Sztutowo i Kąty Rybackie – opinia na dzień 27-28.09.2011

Kąpieliska morskie przydatne do kąpieli

– dokument w zakładce Urząd online

Paź
25

Ogłoszenie

Sztutowo .dnia. 2011.10.20

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym/ tekst jednolity
z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / zwołuję ;

XI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 26 października 2011r godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

Porządek obrad sesji :

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad .
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2011-2014.
  3. Zakończenie obrad .

Podstawa prawna urlopowania :

Art25 ust.3 ustawy o samorządzie Przewodniczący Rady Gminy

gminnym/ tekst jednolity z 2001r.
/Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / mgr Bogdan Pniewski

Paź
24

Turniej Finałowy ORLIK POLSKA w Warszawie

orlik2

Reprezentacja wojewodztwa pomorskiego- Hemako Sztutowo wzięła udział w finale ogólnopolskim Turnieju Orlik Polska, który odbył się w dniach 22-23 października 2011 r. w Warszawie.

Nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce w gronie 16 drużyn z województw. Turniej odbył się na boisku Orlik w Warszawskim Wilanowie.

Wrz
29

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

agd

W dniach 27-29.09.2011 r. na  terenie Gminy Sztutowo odbyła się bezpłata zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych

Wrz
29

Akcja Czysta Plaża

plaza

Gmina Sztutowo  w ramach zawartego z Aresztem Śledczym w Elblągu porozumienia o współpracy zrealizowała po raz trzeci w dniach 28-29.09.2011 r. akcję “Czysta Plaża”.  

Wrz
27

Ogloszenie o rozstrzygnięciu konkursu dla organizacji pozarządowych

Sztutowo 2011-09-27

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych-

Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.

Wrz
26

Mecz finałowy w ramach projektu ORLIK Polska

orlik Serdecznie zapraszamy na finałowy turniej wojewódzki ORLIK Polska w którym zobaczymy najlepsze drużyny z województwa pomorskiego!!!

Finał już w czwartek 28 września br. o godz. 19.30 na boisku ORLIK w Sztutowie.

Zapraszamy

Wrz
26

Zaproszenie na konferencję

Wójt Gminy Sztutowo serdecznie zaprasza na koferencję informacyjno- promocyjną podsumowującą realizację inwestycji pn. “Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół w Sztutowie przy ulicy Szkolnej 13 z wykorzystaniem energii odnawialnej” finansowanej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Konferencja odbędzie się 28 września br. o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Sztutowie.

Wrz
26

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informuje:

w związku z koniecznością usunięcia awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie w dniu 26/27.09.2011 r. w godz. od 00 do godz. 4.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Wrz
21

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie w 2012 r. dofinansowania do kosztów demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest

Zarządzenie Nr 43/2011

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 21.09.2011 r.

w sprawie:zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dofinansowania w 2012 r. do kosztów inwestycjizwiązanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo.

Wrz
12

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Sztutowo. dnia. 2011.09.12

KG.0002.10.2011

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

/ tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /z w o ł u j ę :

X SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 22 września 2011r na godz. 1100

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie .

Wrz
09

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

Uprzejmie informujemy,iż na terenie Gminy Sztutowo odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych tj.(wersalki, fotele, pralki, lodówki, telewizory, komputery itp. )

Zbiórka zostanie przeprowadzona w Sztutowie w dniu 27.09.2011 r. (wtorek)w godzinach od 8.00 do 15.00 na boisku sportowym w Sztutowie ul. Obozowa 16.Zainteresowani oddaniem odpadów powinni własnym staraniem dostarczyć odpady na boisko sportowe.

W Kątach Rybackich zbiórka zostanie przeprowadzona w dniu 28.09.2011 r. (środa)w godzinach od 8.00 do 15.00 na palcu przy budynku ul. Rybacka 41 w Kątach Rybackich (siedziba Biblioteki) Zainteresowani oddaniem odpadów powinni własnym staraniem dostarczyć odpady na wyżej wskazane miejsce.

W miejscowości Kobyla Kępa, Łaszka, Groszkowo, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie zbiórka zostanie przeprowadzona w dniu 29.09.2011 r. (czwartek) w godz. od 8.00 – 15.00.

Zainteresowani oddaniem odpadów z miejscowości Kobyla Kępa, Łaszka, Groszkowo, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie powinni wystawić odpady przy granicy nieruchomości np. przy płocie.

Zapraszamy wszystkim mieszkańców do włączenia się w akcję.

Wrz
01

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Sztutowo i Kąty Rybackie

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielsikach Sztutowo i Kąty Rybackie – opinia na dzień 24.08.2011 – dokument w zakładce Urząd online

Sie
25

Dożynki Gminne w Sztutowie

14.00 Msza św. w kościele parafialnym w Sztutowie

16.00 Inauguracja uroczystości Dożynkowych na stadionie sportowym

W programie:

konkursy i zabawy dla dzieci

Kabaret OTTO

NORBI

Sie
25

“Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo”

dofinansowanie

Informujemy, że Urząd Gminy w Sztutowie realizuje zadanie pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo”. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisna w dniu 22.08.2011 r.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"