marzec
27

Informacja o udzielonej dotacji

27 marca 2013 r.

 

Informacja o udzielonej dotacji

Wójt Gminy Sztutowo informuje, iż umową z dnia 26 marca 2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Sztutowo a Klubem Sportowym „Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej” z siedzibą w Sztutowie została udzielona dotacja na realizację zadania „ Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach w imprezach sportowych i sportowo rekreacyjnych. Wysokość udzielonej dotacji 34 220,00 trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych .

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

marzec
18

XXV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO

                                                 Sztutowo.dnia.2013.03.15

 

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / z w o ł u j ę :

XXV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 26 marca 2013 r na godz. 11.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

lt.
27

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 27 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Sztutowie odbyły się Eliminacje Gminne XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’. Wiodącym organizatorem eliminacji na szczeblu gminy był  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sztutowie. Nagrody ufundował Wójt Gminy Sztutowo. Szczególne podziękowania należą się dla Dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Sztutowie oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim za pomoc w przygotowaniu i realizacji konkursu.

lt.
21

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominamy, iż utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a. pies będzie na smyczy,

b. niezależnie od rasy i wielkości psa, pies będzie posiadał kaganiec.

lt.
14

Informacja o wyniku konsultacji

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo

           W związku z przeprowadzeniem w dniu 13.02.2013 r. spotkania konsultacyjnego w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo informuję, że w wyżej wymienionym terminie stawił się jeden przedstawiciel podmiotu uprawnionego do konsultacji, który nie wniósł żadnych uwag i opinii.

lt.
11

Kalendarz Imprez 2013

Zapraszamy do odwiedzania zakładki: https://www.sztutowo.pl/?page_id=251

lt.
07

Cyfryzacja telewizji naziemnej

W dniu 19 marca 2013r. na terenie województwa Pomorskiego nastąpi kolejne wyłączenie analogowego sygnału telewizyjnego – II etap wyłączenia (nadajnik Jagodnik).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.cyfryzacja.gov.pl

lt.
05

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 13 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, pokój  nr 16 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo.

styczeń
30

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

 

Od 1 stycznia 2013 roku na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

styczeń
24

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo serdecznie zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w projektach

Na projekty otrzymała dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Na 418 wniosków złożonych przez biblioteki z całego kraju, nagrodzono 207 projektów, w tym 8 z woj. pomorskiego. Biblioteka w Sztutowie jako jedyna z naszego województwa znalazła się w wąskim gronie laureatów, którym przyznano aż dwa granty, każdy po 5 tys. zł.

styczeń
22

XXIV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/t. j. z 2001r.Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 ze zm./ zwołuję : 

XXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 31 stycznia 2013r na godz.11.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

 

Strony: 1 2

styczeń
16

Ruszył ostatni konkurs na pozyskanie dotacji unijnych dla małych i średnich firm w Pomorskiem

To już ostatnia okazja dla małych i średnich firm na otrzymanie unijnego dofinansowania. Od 14 stycznia przedsiębiorcy mogą ubiegać się o  dotacje unijne przeznaczone na rozwój infrastruktury, w tym: budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności. Wnioski przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Nabór projektów potrwa do 29 marca br.

Strony: 1 2

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"