lis
26

Bursztynowy Laur Gminy Sztutowo po raz pierwszy przyznany

W miniony piątek, 25.11.2022 r. po raz pierwszy w naszej gminie odbyła się uroczystość przyznania nagród Wójta Gminy Sztutowo pn. „Bursztynowy Laur Gminy Sztutowo”.

Ideą ustalenia nagrody było uhonorowanie osób, które zasłużyły się w sposób wyjątkowy na rzecz Gminy  Sztutowo. Wójt Robert Zieliński postanowił przyznać nagrodę siedmiorgu laureatom, spośród licznych wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy.

lis
24

Komunikat ws. dystrybucji węgla

Uprzejmie informujemy, iż dokonywanie wpłat za węgiel, który będzie dystrybuowany na terenie Gminy Sztutowo – będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu rozpoczęcia jego sprzedaży. 
Termin rozpoczęcia sprzedaży węgla przez Gminę Sztutowo zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.sztutowo.pl i FB Gminy Sztutowo. 
Wszelkich informacji o dystrybucji węgla, można uzyskać pod. nr 55 247 81 51 wew. 600.

lis
23

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

Szanowni Mieszkańcy,
W celu usprawnienia dystrybucji węgla, Wójt Gminy Sztutowo informuje, iż  istnieje możliwość zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy dystrybuowanego przez Urząd Gminy w Sztutowie, w następujących ilościach:
500 kg w cenie 1.000 zł brutto
750 kg w cenie 1.500 zł brutto
1000 kg w cenie 2.000 zł brutto
1500 kg w cenie 3.000 zł brutto

lis
23

POSIEDZENIA KOMISJI

Uprzejmie informuję ,że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo odbędą się:

lis
23

Telefoniczny dyżur Wójta

Szanowni Państwo, 
informujemy, że dziś (23.11.2022 ) dyżur Wójta Roberta Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marcina Owsińskiego w Urzędzie Gminy zostaje odwołany. Istnieje możliwość  telefonicznego kontaktu z Wójtem pod nr 603 562 507. Zapraszamy do kontaktu!

lis
23

Sesja Rady Gminy -30.11.2022

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami ) zwołuję :
                      XLVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
                        na dzień 30 listopada 2022r na godz.9.00,
                      która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
                                   (sala narad – pok. Nr 1 – parter)

lis
22

Ogłoszenie o kontroli zbiorników bezodpływowych

                                          OGŁOSZENIE

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy prowadzą ewidencję:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

oraz na podstawie art. 9u w/w ustawy wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

lis
21

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2022

W miniony piątek 18.11.2022 r.  w Gdańsku odbyła się uroczysta gala Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022 roku. Organizatorem przedsięwzięcia są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  Urząd Statystyczny w Gdańsku. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody – dla samorządów wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stosowanych przez nie rozwiązań – przyznano w 5 kategoriach: gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska, liderzy powiatowi i liderzy województwa.

Gmina Sztutowo zajęła w nim 4 miejsce spośród wszystkich gmin wiejskich województwa pomorskiego. Dla nas to rewelacyjne osiągnięcie, z którego jesteśmy dumni. 

lis
21

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sztutowo przeprowadzi czynności kontrolne w zakresie wydanych w 2022 roku Zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo.
Termin kontroli 30 listopada 2022 r. godz. 13.00.

sporządziła :
Iwona Cich
Inspektor

lis
19

Gmina Sztutowo rozwinie infrastrukturę kulturalno-sportową

18.11.2022 Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru w programie Sportowa Polska – Gmina Sztutowo otrzymała niemal 2,5 mln zł na przebudowę boiska sportowego w Sztutowie. To kolejny ważny element budowania infrastruktury kulturalno-sportowej w naszej gminie. 2023 i 2024 będą latami budowy zupełnie nowej oferty dla naszych mieszkańców, ponieważ razem z dofinansowaniem 4,2 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład powstanie zarówno cały kompleks sportowy – nowy budynek na potrzeby gminnego ośrodka kultury i sportu i nowa nawierzchnia boiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem i nowym ogrodzeniem, jak i nowe pomieszczenia pełniące funkcje kulturalne w piwnicach Szkoły Podstawowej w Sztutowie.
Drodzy mieszkańcy – szykujcie siły i pomysły do działania w kulturze i sporcie!

lis
18

KOMUNIKAT

Drodzy mieszkańcy Gminy Sztutowo,
w związku z możliwym ponownym napływem uchodźców z Ukrainy, bardzo prosimy o zgłaszanie ich przybycia do miejsc zakwaterowania bezzwłocznie – z uwagi na obowiązek stałego raportowania liczby uchodźców przez gminy.
Prosimy o kontakt przez email: gczk@sztutowo.ug.gov.pl
lub smsem: 510 090 850.

lis
17

Wyjazd do Pracowni Wielkiej Krainy Elfów

 


Szczegóły na stronie:
https://pracownia.wielkafabrykaelfow.pl/

lis
17

Zmiana godzin funkcjonowania kasy w UG

    Informujemy, 

że od dnia 21 listopada 2022 r. kasa Urzędu Gminy  będzie funkcjonowała
w godzinach: 

                       8:00 – 12:00

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Dystrybucja jodku potasu Przebudowa DW501 Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Opłata miejscowa Baza noclegowa   Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"