Lut
12

Spotkanie dla mieszkańców ws. lokalizacji cmentarza

Zapraszam mieszkańców Gminy Sztutowo na spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby lokalizacji cmentarza komunalnego w Sztutowie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Sztutowie w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 17:00.
Termin spotkania został ustalony z sołtysami.

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

Lut
12

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Gmina Sztutowo ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.
Cel projektu: Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
Więcej szczegółów na stronie BIP:
https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/507949/otwarty_nabor_partnera_w_celu_wspolnej_realizacji_projektu_w_ram

Lut
12

Dzień Bezpiecznego Internetu – podsumowanie

W piątek 7 lutego br. w Szkole Podstawowej w Sztutowie odbyło się spotkanie edukacyjne pn. Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto to obchodzone jest od 2004 roku w lutym (w tym roku przypada 11 lutego) z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.
Piątkowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań profilaktycznych Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztutowie. Współorganizatorami spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz Szkoła Podstawowa w Sztutowie.

Lut
11

Podsumowanie realizacji SRLKS

PODSUMOWANIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymało środki w wysokości  7 645 700 złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwój obszarów  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego. W okresie 2017-2019 ogłosiliśmy 17 naborów wniosków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Beneficjenci na dzień 31.12.2019 roku podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na kwotę około 4 000 000 mln z czego około 1 500 000 zł zostało przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci zobowiązali się do utworzenia 22 nowych całorocznych  miejsc pracy. Kolejne wnioski, złożone jeszcze w 2019 roku, są w trakcie oceny realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, co zwiększy jeszcze rezultaty naszych działań. Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://rybackabrac.pl/podsumowanie-realizacji-lokalnej-strategii-rozwoju-oraz-plan-dzialania-na-przyszlosc/

Lut
10

Konsultacje SRLKS – „LGR Rybacka Brać Mierzei”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, objętej Programem Operacyjnym  Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 14.02.2020 r. drogą elektroniczną na adres biuro@rybackabrac.pl lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, ul. Plac Wolności 22, 82-1000 Nowy Dwór Gdański. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://rybackabrac.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-lokalnej-strategii-rozwoju-2/

Lut
07

Struktura Urzędu Gminy w Sztutowie – część III

Z dniem 3 lutego br. nastąpiły zmiany w strukturze Urzędu Gminy w Sztutowie, zmieniły się zakresy obowiązków wielu pracowników. Będziemy stopniowo wprowadzać zmiany na naszej stronie internetowej, a raz w tygodniu przedstawiać Państwu kolejne stanowiska i to, jakimi sprawami się zajmują. Podkreślamy, że Urząd Gminy jest miejscem, w którym znajdziecie Państwo wszelką pomoc i zrozumienie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W minionych 2 tygodniach zapoznaliśmy Państwa z zadaniami Wójta oraz Rady Gminy, dziś III część poradnika – zadania Sekretarza Gminy. Tę rolę pełni pani Renata Głąb.

Lut
07

Uroczystości 100-lecia zaślubin z morzem

Wyjątkowy koncert, album, gra miejska i patriotyczny festyn na dworcu PKP w Gdańsku, wspólny przejazd specjalnym pociągiem z generałem Józefem Hallerem do Pucka, gdzie odbędą się uroczystości upamiętniające zaślubiny Polski z morzem – to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie czekają nas w lutym 2020 r. z okazji 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej. Zachęcamy do sprawdzenia harmonogramu uroczystości na stronie: zaslubiny.pomorskie.eu. Można tam również obejrzeć materiały edukacyjne i multimedia związane z rocznicą.

Lut
05

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 5.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie  ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do użyczenia, wynajmu oraz wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia 5.02.2020 r. do 25.02.2020 r.

Wójt

Robert Zieliński

ogłoszenie 5 luty 2020

Sty
31

Struktura Urzędu Gminy w Sztutowie – część II

Prezentujemy Państwu II część poradnika – kto za co w gminie odpowiada. Dziś kolej na Radę Gminy:

   

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"