Maj
26

Życzenia z okazji Dnia Matki

Dziś Dzień Matki,

z tej okazji składamy wszystkim Mamom szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud i starania.
Życzymy Wam, abyście zawsze były doceniane, a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwojoną siłą.
Maj
25

Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2020 rok

Przedkładamy Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2020 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Sztutowo i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
Nad treścią raportu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia publikujemy w załączeniu. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę, termin debaty podamy wkrótce. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

RAPORT 2020 / Zgłoszenie udziału w debacie

Maj
24

Rachmistrzowie dzwonią z nr 22 828 88 88

Jeśli jeszcze nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii spisowej, może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy. Chcesz sprawdzić jego tożsamość? Możesz to zrobić poprzez:
 specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Inne ważne informacje:
• Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Maj
21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT  GMINY  SZTUTOWO

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Maj
21

Posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo

Informacja o posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo:

  1. Komisja Planowania i Budżetu – 24 maj 2021 r. (poniedziałek)  godz. 8.00
  1. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – 25 maj 2021 r.  (wtorek) godz. 14.00
  1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa. Sportu i Turystyki – 25 maj 2021 r. (wtorek) godz. 8.00

Tematyka posiedzeń:  wydanie opinii na temat materiałów przedłożonych pod obrady sesji.

Maj
20

Bezpłatne badanie wzroku

Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku. 

Badanie odbędzie się 15 czerwca 2021 r. (wtorek) przy Urzędzie Gminy w Sztutowie w godzinach 14.00 -15.30.
Obowiązują zapisy pod nr telefonu 690 070 902.
Maj
19

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 26.05.2021 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się 26.05.2021 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym:

Porządek obrad sesji:

Maj
19

Konsultacje społeczne – stop powodzi

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbywa się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na www.stoppowodzi.pl

Maj
18

Urząd nieczynny 4 czerwca 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że w piątek 4 czerwca 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie będzie nieczynny.

Na podstawie art. 130 §2 Kodeksu Pracy, ustalono dzień wolny dla pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie za święto (1 maja 2021 r.) przypadające w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy!

Maj
18

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Maj
17

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17 – 21.05.2021 r. na terenie kraju odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21. W tych dniach może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena). Ostrzeganie dotyczyć będzie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenia dla ludności cywilnej.

Scenariusz epizodu (SAREX) dedykowany dla województwa pomorskiego odbędzie się w dniach 17-18.05.2021 r. i dotyczyć będzie masowej ewakuacji poszkodowanych z kolizji 2 statków w rejonie Portu Łeba.

Maj
14

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 767/15 Sztutowo

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), wprowadzonym na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, poniżej publikujemy informację o wyniku postępowania przetargowego dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. nr 767/15 obręb Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14 MAJA 2021 r.

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Maj
14

SPRZĄTANIE ŚWIATA – KĄTY RYBACKIE

Sołtys Kątów Rybackich wraz z Radą Sołecką i Świetlicą w Kątach Rybackich serdecznie zapraszają na akcję sprzątania świata, która odbędzie się 15 maja 2021 r. (sobota). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 przy altankach. Akcja zakończy się ogniskiem z kiełbaskami. 

Mimo stopniowego łagodzenia obostrzeń i zniesieniu nakazu noszenia maseczek na zewnątrz prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas udziału w spotkaniu. 

Maj
13

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo
dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej

Maj
13

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki (24 m2) nr 197/1 Sztutowo ul. Morska

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 24 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 4.800,00 480,00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 8 czerwca 2021 r.  o godz.  1100  .

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"