Paź
12

Zimowe utrzymanie dróg – zapytanie II

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą do przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Ofertę należy złożyć do 20 października 2020 r. do godziny: 1500 .

Dokumenty do pobrania na BIP Gminy Sztutowo.

Paź
12

Bezpłatne warsztaty stylu dla pań w wieku 60+

Grupa nieformalna Stylowe Babeczki ze Sztutowa zaprasza na bezpłatne warsztaty stylu dla pań w wieku 60+ „Piękna w każdej sytuacji”. Zapisy do 17 października 2020 r. (sobota) w Bibliotece Publicznej Gminy Sztutowo, ul. Szkolna 13, tel. 55 247 84 14. Liczba miejsc ograniczona.

Paź
12

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie: turystyka i krajoznawstwo

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: turystyka i krajoznawstwo. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcie:

Wyniki oceny formalnej – turystyka i krajoznawstwo,

ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – turystyka i krajoznawstwo 

Paź
10

Zasady strefy żółtej w całym kraju

Uwaga! Zasady strefy żółtej rozszerzone na cały kraj:

Paź
08

Zaostrzenie obostrzeń

Od najbliższej soboty (10 października) obowiązują nowe zasady dla poszczególnych stref. W strefie czerwonej pojawi się nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w czerwonej. 

Paź
07

Plan zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

W dniu 5 października 2020 r. miało odbyć się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, jednakże w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną podjęta została decyzja o rezygnacji ze spotkania. Wystąpienia, które miały mieć miejsce podczas spotkania konsultacyjnego zostały nagrane i zamieszczone poniżej:

Paź
07

Obwieszczenie GDOŚ

BP-WOP.0220.45.2020.SK.5                                                Warszawa, 05-10-2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010.

Paź
07

Bezpłatne szkolenie prawne

W dniu 14.10.2020 r. (środa) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Szutowie w sali nr 1 odbędzie się bezpłatne szkolenie z adwokatem Tomaszem Nowakiem. Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

  • Postępowanie przed powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania stopnia o niepełnosprawności,
  • Świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rodzaj, formy pomocy, jak się o nie ubiegać),
  • Rodzaj i zasady przyznawania oraz tryb ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – część I,
  • Rodzaj i zasady przyznawania oraz tryb ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – część II.

Przeprowadzone zostaną także warsztaty wypełniania formularzy potrzebnych do wszczęcia procedury o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy.

Paź
05

Zbiórka karmy dla kotów

Drodzy Mieszkańcy, w związku z tym, że zbliża się zima, czyli najgorszy czas dla porzuconych i niechcianych zwierząt, Urząd Gminy w Sztutowie organizuje zbiórkę dla Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół zwierząt REKS.  Przyjmiemy karmę dla kotów (suchą oraz mokrą dla juniorów), stare koce polarowe, bluzy polarowe, ręczniki, pościel i powłoczki. Dary prosimy przynosić do Urzędu Gminy do końca października – miesiąca dobroci dla zwierząt.

Paź
05

Uzupełnienie do petycji z dnia 01.10.2020 r.

W dniu 5 października 2020 r. do biura Rady Gminy Sztutowo wpłynęło od pana Rafała Szymichowskiego uzupełnienie petycji złożonej dnia 01.10.2020 r.

Paź
02

BEZPŁATNA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

NZOZ „ALMED” w Malborku przy ul. Dworcowej 14 realizuje całkowicie bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej.
Program jest dedykowany osobom aktywnym zawodowo lub osobom bezrobotnym, ale zdolnym do pracy lub rokującym odzyskanie zdolności do pracy i chorującym na choroby układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu przewlekła niewydolność serca, miażdżyca itp.). Dotyczy również osób z przebytymi incydentami sercowo-naczyniowymi (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny OUN). Do programu mogą zgłaszać się kobiety w przedziale wiekowym 18-59 lat i mężczyźni w przedziale wiekowym 18-64 lata .
Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

Paź
02

Petycja dot. utworzenia cmentarza przy ul. Grzybowej

W dniu 1 października 2020 r. do biura Rady Gminy Sztutowo wpłynęła od pana Rafała Szymichowskiego petycja o zaprzestanie działań na rzecz utworzenia cmentarza przy ul. Grzybowej w Sztutowie, tj. w kierunku wyjazdu na Kąty Rybackie. 

 –> PETYCJA

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"