Mar
22

Razem damy radę

Szanowni Państwo,
Zacząłem tak oficjalnie, gdyż sytuacja jest naprawdę poważna. O tym, co się dzisiaj dzieje, kolejne pokolenia będą się uczyły w szkole. Pandemia koronawirusa opanowała świat. To nie tylko nasz problem, to problem całej ludzkości, wszystkich kontynentów.

Dziwna jest sytuacja. Za wyjście z domu niektórzy z nas zostaną ukarani mandatem nawet do 30.000 zł. Nie możemy pójść do lekarza rodzinnego, do fryzjera, do urzędu. Zakupy robimy szybko, odgrodzeni od siebie nawzajem i zachowując środki bezpieczeństwa. Sądy nie pracują, a nauczyciele zaczęli uczyć na odległość. To wszystko profilaktyka.
Zamiast biec musimy się zatrzymać. Zamiast budować relacje biznesowe, karierę zawodową, musimy spędzać czas z bliskimi, z najbliższymi, z rodziną. Nie ma spotkań towarzyskich, dzieci nie mogą się wspólnie bawić, nawet uczyć się wspólnie nie można. Brakuje nam tego. Brakuje nam pracy, szkoły, bycia społecznością.
Mar
21

Stan epidemii w Polsce od 20.03.2020

Od 20 marca br. w Polsce ogłoszono stan epidemii.
Co to dla nas oznacza?
1. Utrzymanie dotychczasowych zaostrzeń i konieczność izolacji od ludzi
2. Za złamanie kwarantanny mandat nawet 30.000 zł
3. Szkoły zamknięte co najmniej do Wielkanocy, od środy obowiązek zdalnego nauczania i realizacja podstawy programowej dla wszystkich nauczycieli i uczniów.
4. Zasiłki opiekuńcze dla rodziców będą na wniosek rodzica przedłużone.
Nadal zamknięte zostają urzędy, sądy, szkoły, restauracje itp. Zalecana jest praca zdalna wszędzie gdzie tylko to możliwe.
Nasz urząd pracuje tak jak w ostatnim tygodniu. Jesteśmy dla Was w pełnej dyspozycji.

Razem damy radę! Zostańmy w domu!

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

Mar
18

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sztutowo Uchwały Nr XII/126/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo, w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Mar
18

Kwalifikacja wojskowa 2020 zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Mar
18

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie

Szanowni Klienci Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie,
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie informuje, że w związku z ograniczeniem ryzyka związanego  z  wystąpieniem wirusa COVID- 19 (korona wirus) zmianie uległ tryb pracy inkasentów oraz sposób rozliczenia opłat za usługi z klientami.

  1. Wstrzymuje się odczyty wodomierzy w domach mieszkalnych przez inkasentów oraz płatności gotówkowej.
  2. Odczyty w zewnętrznych studniach wodomierzowych będą nadal dokonywane.
  3. Uprzejmie prosimy naszych klientów o co miesięczne podawanie stanu wodomierza (zmiany stanu) drogą e-mailową:  ania@pkmierzeja.pl  lub telefonicznie 55 247-84-63 wew. 34 lub 33; 795-908-463; 55 247-64-46
  4. Faktury będą pozostawiane przez inkasentów w Państwa skrzynkach pocztowych lub wysyłane drogą pocztową.
  5. W przypadku braku informacji od Państwa, faktury będą wystawiane w oparciu średniego zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  6. Na podstawie wystawionych faktur płatność będzie można dokonać drogą elektroniczną lub przez instytucje do tego powołane (banki, poczta) na nasze konto.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące pracy Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki www.pkmierzeja.pl

Z uwagi na zaistniałe niedogodności prosimy o wyrozumiałość i korzystanie w kontaktach z pracownikami Spółki drogą korespondencyjną i telefoniczną. Ograniczenie obowiązuje do czasu odwołania.
Prezes Zarządu – Cezary Malinowski

Mar
17

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 17.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia 17.03.2020 r. do 7.04.2020 r.

Wójt – Robert Zieliński

ogloszenie_17_marca_2020

Mar
16

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZTUTOWO

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie rosnącego zagrożenia epidemicznego (KORONAWIRUS),
informujemy, że od 16 marca do odwołania Urząd Gminy w Sztutowie zostaje zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.
Numer telefonu do sekretariatu: 55 247 81 51,
do Urzędu Stanu Cywilnego: 55 247 81 51 w. 44
Po zgłoszeniu telefonicznym będziemy weryfikować, w jakim trybie sprawa może być załatwiona.
Środowy dyżur Wójta Roberta Zielińskiego i Przewodniczącego Rady Marcina Owsińskiego
w dniach 18 i 25 marca oraz 1 i 8 kwietnia 2020 r. jest ODWOŁANY.
www.sztutowo.pl            info@sztutowo.ug.gov.pl
 
Zgodnie z rekomendacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego tam, gdzie mamy możliwość, zamykamy publiczne place zabaw i siłownie zewnętrzne. W miejscach, które są nieogrodzone apelujemy i prosimy o rozsądek – nie korzystamy z placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
Mar
16

KOMUNIKAT LGR – Rybacka brać Mierzei

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że ogłoszone nabory wniosków na przedsięwzięcia:
1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;
1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;
1.2.5- Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury;
które miały się odbyć od 19 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. zostają wstrzymane do odwołania.
Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji.

Mar
14

Stan epidemiczny w kraju

Drodzy mieszkańcy!
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego bardzo proszę o zastosowanie się do wszystkich wskazówek ministerstwa. Szczegóły i odpowiedzi na wszelkie pytania znajdują się na stronie www.gov.pl/koronawirus.
Zostańmy w domu, zakupy spożywcze i inne niezbędne róbmy tak my nie narażać sprzedawców i innych klientów. Nie spotykajmy się w większych grupach. Spędźmy ten czas z rodziną, dziećmi. Zwracajmy też uwagę czy sąsiad obok nas nie potrzebuje pomocy.
Urząd gminy będzie czynny w ograniczonym zakresie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Wszyscy pracownicy są do Państwa dyspozycji, ale wielu pracuje zdalnie lub bez kontaktu z innymi. Dbajmy o siebie. Sytuacja jest nadzwyczajna i PRZEJŚCIOWA. To są działania PROFILAKTYCZNE mające na celu zabezpieczenie nas wszystkich przed skutkami pandemii.

Razem damy radę
Robert Zieliński
Wójt Gminy Sztutowo
Tel. 603 562 507

Mar
13

Ważny komunikat GOPS

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że planowana w dniach 19- 20 marca 2020r. DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa NIE ODBĘDZIE SIĘ.

O nowym terminie dystrybucji żywności zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

PROSZĘ O INFORMOWANIE OSÓB Z PAŃSTWA OTOCZENIA O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.

Osoby chętne do pomocy przy rozładunku żywności zapraszamy dnia 19 marca 2020r. (czwartek) o godzinie 7:30 przy Budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie.

Mar
12

Ważny komunikat!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztutowo,
w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz centralnych i lokalnych, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy – zalecamy, aby korzystać ze wszystkich możliwości załatwienia spraw
online (ePUAP), poprzez e-mail lub telefon.
Osoby, które w przypadkach szczególnie uzasadnionych zdecydują się przyjść do Urzędu Gminy, zostaną poproszone o okazanie dowodu osobistego i zostaną wpisane na listę odwiedzających.
Wpisanie się na listę oznacza, że w razie stwierdzenia przypadku zachorowania
wśród osób z tej listy lub z UG – WSZYSCY Z LISTY ZOSTANĄ OBJĘCI KWARANTANNĄ.
Dane kontaktowe urzędów znajdują się na stronach internetowych.
Urząd Gminy w Sztutowie: www.sztutowo.pl, info@sztutowo.ug.gov.pl, tel. 55 247 81 51.
PROSIMY – przekażcie te informacje wszystkim członkom rodziny, sąsiadom, zwłaszcza seniorom i osobom niekorzystającym z internetu!
Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński
 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"