Lip
22

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy – 28.07.2020

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się w trybie zdalnym 28 lipca 2020 r., o godz. 10:00.
Lip
21

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 21.07.2020 r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuje,

Lip
15

Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim

W dniach 1-2 sierpnia 2020 roku na plaży w Kątach Rybackich odbędzie się festiwal sportowego ratownictwa wodnego: Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim.
Organizatorzy: Gmina Sztutowo oraz Fundacja Ratownictwa i Sportów Wodnych Rescuehouse
Honorowy patronat: Starosta Nowodworski Jacek Gross

Komunikat organizacyjny, oficjalny regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj:

https://drive.google.com/…/1_-X6VX2-Cl8gQFYiJHUxJvGcD5p9j4Y…

Zapraszamy wszystkich Ratowników Wodnych do wzięcia udziału w zawodach! Do zobaczenia!

Lip
15

Korekty deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi za lata 2015-2018

Szanowni Mieszkańcy,
w grudniu 2018 r. Rada Gminy Sztutowo zmieniła uchwałę nr VI/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co było spowodowane wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nr IIFSK 2568/18 z 24.10.2018 r. Zmiana ta skutkuje tym, że część z Państwa może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub niedopłaty wraz ze skorygowanymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za lata 2015 – 2018.
Zespół pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie długo pracował nad ustaleniem sposobu rozliczenia oraz sprawdzenia deklaracji złożonych od 2015 roku, ponieważ wypracowanie rozwiązania zgodnego jednocześnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) nie jest proste z powodu wykluczających się wzajemnie przepisów.
Z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zastosowania właściwej procedury zwrotu nadpłat wystąpiliśmy w kwietniu 2019 roku do Ministra Środowiska. Niestety nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, mimo wystosowanego ponaglenia w listopadzie ubiegłego roku.
W porozumieniu z radcą prawnym ostatecznie uznaliśmy, że jedynym rozwiązaniem jest składanie przez mieszkańców korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2015 – 2018.

Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w sprawie korekty deklaracji za lata 2015 – 2018 osób, które w tych latach:
– rozliczane były ryczałtem 2 m3 zużytej wody od osoby w gospodarstwie domowym;
– były rolnikami rozliczanymi ryczałtem 40 zł od gospodarstwa.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełniają powyższych warunków, tzn. rozliczani byli w latach 2015 – 2018 na podstawie całkowitego rocznego zużycia wody nie mają żadnych podstaw do korekty. Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie się tylko osób mających podstawy do korekty – usprawni to znacząco proces regulowania opłat wobec osób, których to dotyczy.

Lip
15

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny. >>> OGŁOSZENIE

Lip
15

Powszechny Spis Rolny

1 września – 30 listopada 2020
Więcej informacji na: spisrolny.gov.pl

Lip
14

Zawiadomienie i Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 14 lipca 2020 r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

Lip
14

Straż Graniczna wznowiła rekrutację do służby

Morski Oddział Straży Granicznej wznowił rekrutację do służby. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów są na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja do służby w MOSG. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58 524 24 24.

Przypominamy, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Lip
14

Ponowne konsultacje uchwał antysmogowych

Zależy Ci na czystym powietrzu w twojej miejscowości? Weź udział w konsultacjach uchwał antysmogowych

Jakie paliwa spalać, aby nie zanieczyszczać powietrza? Jakie instalacje montować w domach? Między innymi o tym będą mówić uchwały antysmogowe. Konsultacje potrwają do 14 sierpnia 2020 r.

Czym oddychamy na Pomorzu?

Jeśli wziąć pod uwagę ogólnopolskie statystyki to jakość powietrza na Pomorzu jest dobra. Są jednak w regionie miejscowości, gdzie stan powietrza jest niezadowalający. Nawet tam, gdzie normy nie są przekraczane, zdarzają się lokalne emisje z domów. Mają temu przeciwdziałać właśnie uchwały antysmogowe.

Lip
13

Stanowisko Wójta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztutowo,

poniżej przeczytacie moje stanowisko w sprawie, jaka ostatnio wpłynęła do Urzędu Gminy w Sztutowie i do biura Rady Gminy Sztutowo od Wojewody Pomorskiego.

W swoim piśmie Wojewoda Pomorski wskazuje, iż w realiach sygnalizowanej przez niego sprawy mogą zachodzić okoliczności skutkujące formalną koniecznością stwierdzenia wygaśnięcia mojego mandatu Wójta Gminy Sztutowo w następstwie naruszenia przeze mnie ustawowych zakazów łączenia funkcji Wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach.

W mojej ocenie brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych do stwierdzenia wygaśnięcia mojego mandatu Wójta Gminy Sztutowo. W załączeniu przedstawiam okoliczności sprawy i pozostawiam Państwu do indywidualnej oceny.

Pismo Wojewody Pomorskiego
Wyjaśnienia Wójta Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo

 

Lip
10

Podpisano umowę na remont drogi powiatowej w Łaszce

Starosta Nowodworski podpisał umowy ze Spółką Kruszywo z Linii na wykonanie remontu trzech dróg powiatowych:
– nr 2316G na długości 990 m, w miejscowości Łaszka;
– nr 2336G na długości 990 m w miejscowości Ostaszewo;
– nr 2334G na długości 780 m w miejscowości Niedźwiedzica
Podczas podpisywania umów obecni byli również: Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński, Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz, a także członkowie Zarządu Powiatu – Tomasz Szczepański i Marcin Głowacki.
Całkowity koszt zadań wynosi 1 643 768,78 zł, a termin zakończenia prac zgodnie z zawartymi umowami to 30.10.2020 r. Remont zostanie wykonany ze środków Powiatu oraz dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Cieszymy się, że kolejny fragment dróg w naszej gminie zostanie naprawiony.

Lip
10

Rozstrzygnięcie konkursów ofert dla NGO

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (regranting). Przyznano 2 dotacje dla 2 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcia:
Wyniki oceny formalnej w konkursie ofert – regranting  /  Rozstrzygnięcie konkursu ofert – regranting
Wyniki oceny formalnej w konkursie ofert – kultura fizyczna  /  Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sferze kultury fizycznej

Lip
09

Gmina z niską opłatą klimatyczną

Miło nam poinformować, że Gmina Sztutowo otrzymała wyróżnienie „Gmina z niską opłatą klimatyczną” w rankingu 2020 portalu psur.pl Wycieczki po Polsce. Ranking dotyczy nadmorskich miejscowości, jest organizowany rokrocznie od 2011 roku. Jest skierowany zarówno do turystów (żeby wiedzieli, gdzie będą mogli zapłacić mniej), jak i do mieszkańców. Dostępny jest na stronie: https://www.psur.pl/a.aspx?id=456

Korzystając z okazji przypominamy o obowiązku uiszczania tej opłaty. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo tu >>> OPŁATA MIEJSCOWA

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"