Mar
12

Ważny komunikat!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztutowo,
w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz centralnych i lokalnych, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy – zalecamy, aby korzystać ze wszystkich możliwości załatwienia spraw
online (ePUAP), poprzez e-mail lub telefon.
Osoby, które w przypadkach szczególnie uzasadnionych zdecydują się przyjść do Urzędu Gminy, zostaną poproszone o okazanie dowodu osobistego i zostaną wpisane na listę odwiedzających.
Wpisanie się na listę oznacza, że w razie stwierdzenia przypadku zachorowania
wśród osób z tej listy lub z UG – WSZYSCY Z LISTY ZOSTANĄ OBJĘCI KWARANTANNĄ.
Dane kontaktowe urzędów znajdują się na stronach internetowych.
Urząd Gminy w Sztutowie: www.sztutowo.pl, info@sztutowo.ug.gov.pl, tel. 55 247 81 51.
PROSIMY – przekażcie te informacje wszystkim członkom rodziny, sąsiadom, zwłaszcza seniorom i osobom niekorzystającym z internetu!
Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński
 
Mar
12

Odwołanie szkolenia

W imieniu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu informujemy, iż szkolenie gminne pt. „E-Wniosek i płatności bezpośrednie w roku 2020”, które było zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. w Świetlicy w Groszkowie zostało odwołane. 

Mar
12

KOMUNIKAT przychodni ETER-MED w Sztutowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego ds. medycyny rodzinnej, podstawową formą konsultacji lekarskiej obecnie jest #TELEPORADA
Od poniedziałku (16.03.2020r.):
!! Obowiązuje zakaz wstępu do wszystkich przychodni ETER-MED, jeżeli nie wyznaczono wcześniej  terminu
!! Zamknięta jest rejestracja osobista – rejestracja jest możliwa TYLKO drogą TELEFONICZNA
!! Pacjenci są rejestrowani TYLKO na #TELEPORADY. Będziemy oddzwaniać przed terminem TELEPORADY.

Podczas teleporady lekarze interniści i pediatrzy ETER-MED mogą:
– omówić Twoje wyniki badań,
– zweryfikować Twój stan zdrowia,
– wystawić e-receptę,
– wystawić e-zwolnienie.
– w przypadku potrzeby – lekarze wyznaczą termin osobistej konsultacji w przychodni.

Od 17 marca (wtorek) do 31 marca br. zawieszamy w naszych przychodniach pobieranie materiałów do badań (krew, mocz, wymazy).
Prosimy Mieszkańców o dostosowanie się.  W przypadku braku subordynacji – pacjent bezpowrotnie będzie skreślany z listy pacjentów i wyprowadzany z budynku przez ochronę.

Mar
11

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Mar
11

Odwołane zajęcia w bibliotekach i świetlicach

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia i wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Sztutowo odwołujemy wszelkie zajęcia w świetlicach i bibliotekach od dnia 12 do 25 marca 2020 r.

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

Mar
11

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia 11.03.2020 r. do 1.04.2020 r.

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

ogłoszenie 11 marzec 2020

Mar
11

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo) na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo. Szczegółowe informacje w OGŁOSZENIU.

Mar
11

III edycja Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – odwołane

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w naszym regionie oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Stowarzyszenie Żuławy podjęło decyzję o odwołaniu Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który miał odbyć się w najbliższą sobotę 14 marca w Nowym Stawie. O nowym terminie imprezy będziemy informować na stronie internetowej www.stowarzyszeniezulawy.org.pl.

Mar
10

Apel GIS w związku z koronawirusem w Polsce

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/
Koronawirus – co o nim wiemy
Czy koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19, jest groźniejszy od znanego nam wirusa grypy? Co o nim wiemy i czy potrafimy opanować epidemię znanymi nam sposobami?
https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

Pismo Wojewody Pomorskiego do wszystkich JST

Mar
10

Informacja o imprezach w związku z koronawirusem

W związku z występowaniem przypadków zachorowań w Europie oraz Polsce na chorobę COVID-19, wywołanej koronawirusem, Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.
Jednostki samorządowe zostały poproszone o rozważenie możliwości odwoływania lub przekładania na późniejszy termin imprez masowych oraz innych wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników, a zwłaszcza takich imprez, przy których w razie konieczności trudno będzie zweryfikować tożsamość wszystkich uczestników.
W związku z tym apelem Gmina Sztutowo, starając się zapobiegać wszelkim okolicznościom przyczyniającym się do rozprzestrzeniania wirusa, również rekomenduje swoim mieszkańcom nieuczestniczenie w imprezach i zgromadzeniach, a także nie będzie organizować imprez do czasu ustania zagrożenia.

Mar
09

Ocena jakości wody za 2019 rok

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Sztutowo za 2019 rok, wykonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim.

Mar
09

Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim – ODWOŁANE SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów  Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
Projekty Programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim:

Mar
06

Nabory wniosków w LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ogłasza 3 nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna
1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
Termin składania wniosków 19.03.2020 r. – 02.04.2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-18-2020-przedsiewziecie-1-1-2-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-19-2020-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-20-2020-przedsiewziecie-1-2-5-tworzenie-lub-rozwijanie-lancucha-dostaw-produktow-sektora-rybolowstwa-rybactwa-srodladowego-i-akwakultury/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"