Wrz
07

Konkurs „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego.
Celem Konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni” jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno- spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Wrz
04

Wyniki naborów w LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 11.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

Konkurs 21/2020; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna
Konkurs 22/2020; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
Konkurs 24/2020; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
Konkurs 25/2020; Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkt turystyczne

Wrz
04

Zebranie wiejskie sołectwa Kobyla Kępa

SOŁTYS WSI KOBYLA KĘPA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOBYLA KĘPA NA ZEBRANIE WIEJSKIE.
Zebranie odbędzie się 12 września 2020 r. (sobota) o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Kobylej Kępie.
Temat zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok – podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania.
Sołtys wsi Kobyla Kępa
Monika Siebert

Wrz
04

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Zachęcamy do podpisywania listy poparcia – musimy zebrać minimum 100 podpisów, aby sfinansowano nam zakup nowego masztu i flagi narodowej. Kliknij link i wypełnij formularz.
Jako pierwszy podpis złożył Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński.
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Wrz
03

Zebranie wiejskie sołectwa Groszkowo

SOŁTYS WSI GROSZKOWO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GROSZKOWO NA ZEBRANIE WIEJSKIE.
Zebranie odbędzie się w dniu 18 września 2020r. o godz. 11:00 w Świetlicy wiejskiej w Groszkowie.
Temat zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok- podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania.
Sołtys Wsi Groszkowo
Natalia Kompiel

Wrz
02

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo uprzejmie informuje, że od dnia 01 września 2020 r. przyjmuje interesantów w każdą środę tygodnia od godziny 14.30 do godziny 16.00.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Wrz
02

Zebranie wiejskie sołectwa Grochowo Trzecie

SOŁTYS WSI GROCHOWO TRZECIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 WRZEŚNIA 2020 r. (CZWARTEK) O GODZ. 17:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROCHOWIE TRZECIM.
Tematyka zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
3. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
4. Zakończenie zebrania
Sołtys wsi Grochowo Trzecie
Jan Mazur

Wrz
02

Obchody 81. rocznicy pierwszego transportu więźniów do KL Stutthof

Upamiętnienie pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa rozpocznie się o godz. 12:00.

Tegoroczne obchody związane z rocznicą pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, przypadające na 2. września, odbędą się pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Podczas uroczystości głos zabierze były więzień KL Stutthof płk w st. spocz. dr inż. Czesław Lewandowski. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, uroczystość będzie przebiegała w zmienionych warunkach, podczas upamiętnienia i wydarzeń towarzyszących prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Sie
31

40-lecie Porozumień Sierpniowych

Dzień Solidarności i Wolności to święto państwowe obchodzone 31 sierpnia w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Upamiętnia zryw Polaków, który zapoczątkował upadek komunizmu w Polsce i w Europie Środkowej. Za Porozumienia Sierpniowe uważa się umowę podpisaną 31 sierpnia 1980 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez Lecha Wałęsę, reprezentującego strajkujących stoczniowców i wicepremiera rządu PRL Mieczysława Jagielskiego. Ale porozumień było więcej: pierwsze podpisano 30 sierpnia w Szczecinie, a kolejne w Jastrzębiu-Zdroju (3 września) i w Hucie Katowice (11 września). W 2003 r. sierpniowe postulaty zostały wpisane na listę UNESCO najważniejszych dokumentów świata. Oryginalne tablice od 2014 r. można oglądać w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańskim. Dzień Solidarności i Wolności obchodzony był po raz pierwszy w 25. rocznicę Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia 2005 roku.
W Gdańsku w tym roku zaplanowano szereg wydarzeń z okazji 40 już rocznicy Porozumień Sierpniowych – na stronie www.gdansk.pl program i relacje z obchodów.
Sie
31

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.
Uprzejmie informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie odbędzie się w III turach:
– godzina 9.00 klasy 7 i 8;
– godzina 10.00 klasy 4, 5 i 6;
– godzina 11.00 klasy 1, 2 i 3.
Organizatorzy przewidują rozpoczęcie roku szkolnego na placu apelowym przed szkołą lub ewentualne w przypadku niesprzyjającej aury przeniesienie uroczystości do sali gimnastycznej.
Uczestnicy wydarzenia proszeni są o zachowanie dystansu społecznego i niezbędnych środków ochrony.
Dyrekcja szkoły uprzejmie zaprasza na spotkania z wychowawcami klas. Planowane są one 2 września wg następującego harmonogramu:
– od godziny 16.30 z opiekunami uczniów klas I-III,
– od godziny 17.15 z opiekunami uczniów klas IV-VIII.
Załączamy bardzo ogólne informacje związane z funkcjonowaniem szkoły od 1 września. W czasie spotkań z rodzicami zostaną przekazane informacje szczegółowe.
Pozdrawiamy wszystkich i życzymy bezpiecznego i zdrowego powrotu do szkoły.

Sie
31

Narodowe Czytanie 5.09.2020

Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 r., ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Zostało zainicjowane wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w ubiegłym roku  osiem nowel.
Zachęcamy Państwa od udziału  w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania.  Spotkajmy się 5.09.2020 (sobota ) o godz. 14.00 przed  Biblioteką w Sztutowie i wspólnie przeczytajmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.
W razie niesprzyjającej pogody będziemy kontynuować czytanie w pomieszczeniu biblioteki, zachowując zasady rygoru sanitarnego.
Serdecznie zapraszamy!

Sie
31

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

PFR Portal PPK zaprasza pracodawców, przedstawicieli kadr i działów HR oraz zespoły odpowiedzialne za wdrożenie PPK z województwa pomorskiego na bezpłatne szkolenie: „Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)”.

Sie
27

Awans zawodowy nauczycieli

27 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Sztutowie Wójt Robert Zieliński wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego pani Ewelinie Podolskiej oraz pani Magdalenie Urbańskiej – nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Obie panie uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"