Cze
16

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 16.06.2020 roku.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019, poz. 688 ze zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 3 lipca 2020 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Cze
16

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2020 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019, poz. 688 ze zm.) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo – konkurs ofert – kultura fizyczna   /   wzór oferty

Cze
16

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości – działka nr 239 Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Pocztowa 239 0,2005 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 300.750,00 20.000,00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, w pok. nr 1 w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 12:00 .

Cze
15

Kolonie z dofinansowaniem dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży rolników z całej Polski współfinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1 150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie wypoczynku i dofinansowania FSUSR wynosi 750 zł, pozostałą kwotę 400 zł brutto pokrywa rodzic dziecka (opiekun prawny).
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (opiekun prawny) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów dostępnych w biurze GOPS w Sztutowie.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu (55) 247 71 09.

Informacje dla Rodziców / Program Biały Dunajec 01.07.2020r. – 10.07.2020r.

Cze
15

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca, w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz, w Muzeum Stutthof w Sztutowie uczczono pamięć wszystkich Ofiar zbrodniczego systemu. Pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa kwiaty i znicze złożyli prof. Mirosław Golon dyrektor Oddziału w Gdańsku Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Drażba naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Gdańsku, Robert Zieliński Wójt Gminy Sztutowo, dr Marcin Owsiński Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo oraz Krystyna Skrzek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Muzeum reprezentował dyrektor Piotr Tarnowski i dr Danuta Drywa.

Źródło informacji i zdjęcia: Muzeum Stutthof
Cze
12

Walne Zebranie Członków OMGGS

Debata na temat nowego budżetu UE, ustawa metropolitalna, przedstawienie Standardu Minimum w Integracji imigrantów oraz sprawozdanie z działalności metropolii – to główne tematy Walnego Zebrania Członków OMGGS, które odbyło się w poniedziałek 8 czerwca. Spotkanie 56 włodarzy metropolii po raz pierwszy w historii odbyło się  w formie wideokonferencji.

8 czerwca po raz 23. zebrało się Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego GGS, którego Gmina Sztutowo jest członkiem. W spotkaniu udział wzięli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, a także zaproszeni goście, wśród nich: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, senator Ryszard Świlski, marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak oraz Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Tegoroczna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Szczegółowa relacja ze spotkania na stronie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.

Cze
10

Dyżur Wójta

W dniu dzisiejszym dyżur Wójta Roberta Zielińskiego w godzinach 15:30 – 16:00.

Cze
10

Informacja o badaniach GUS w terenie

W terminie od 8 czerwca do 6 lipca 2020 r. na terenie województwa pomorskiego jest prowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2. Badanie polega na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach. W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy. Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja Smoleń, tel. komórkowy 695 254 089, e-mail A.Smolen@stat.gov.pl.

Cze
09

Komunikat na temat letnich imprez plenerowych

Nie była to łatwa decyzja, jednak po przeanalizowaniu sytuacji związanej z epidemią COVID-19 informujemy, że w sezonie letnim 2020 w Gminie Sztutowo nie będą odbywać się imprezy plenerowe.

Otwarta impreza wiąże się z brakiem możliwości ograniczenia liczby osób w niej uczestniczących, nie ma też możliwości odnotowania, kto na takiej imprezie był obecny. Trudno też byłoby dopilnować zachowania dystansu społecznego. Dodatkowo – wzrost zachorowań, jaki nastąpił w ostatnich dniach, utwierdził nas w przekonaniu, że nie należy podejmować zbędnego ryzyka.

Pracujemy nad zapewnieniem innych form rozrywki dla mieszkańców i turystów, dlatego nie wykluczamy, że jednak coś ciekawego się wydarzy.

Bawmy się w tym sezonie kameralnie i bądźmy dobrej myśli  😎 

Cze
08

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki nr 197/1 obręb Sztutowo o pow. 24 m2

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2020 r. do 31.08.2020 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo cz. dz. 197/1 tj. 24 m2 .
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami: 
Ogłoszenie przetarg dzierżawa 24 m2
Mapa poglądowa, na lokalizację miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia
projekt umowy
zarzadzenie_nr_21

Cze
08

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 25.05.2020 roku.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019, poz. 688 ze zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 22 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Cze
05

Zalecenia dotyczące korzystania z plaż

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny (GIS) określił wytyczne dotyczące korzystania z plaż nadmorskich.

Apelujemy do wszystkich, którzy już podczas najbliższego weekendu i w dalszej części czerwca będą przebywać na naszych plażach, o stosowanie się do następujących zaleceń GIS:

→ Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze plaży, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
→ Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie plaż.
→ Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
→ Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
→ Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
→ Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
→ Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
→ Nie należy korzystać z plaż w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Cze
04

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 13 .00 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo odbędzie posiedzenie Komisji – wizytacja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie.

Iwona Cich

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"