Gru
04

Losowanie upominków Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wczoraj upłynął termin zapisów do losowania gadżetów Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zgłosiły się dwie osoby, którym serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do okienka podawczego w Urzędzie Gminy Sztutowo po odbiór zestawów upominkowych.

Gru
04

Zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020.
Aktualny stan realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dla gminy Sztutowo to 100%.
Liczba gospodarstw do spisania:123,
Liczba gospodarstw, dla których zakończono spis: 123.

Dziękujemy za udział w spisie!

Gru
03

Konkurs świąteczny

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ogłaszamy konkurs plastyczny “Bombka bożonarodzeniowa”.

Serdecznie zapraszamy dzieci z terenu naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu 

Gru
02

Zbiórka karmy dla kotów – podziękowania.

Szanowni Mieszkańcy,
chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za zaangażowanie w zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla kocich podopiecznych Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS. Udało nam się zebrać kilkadziesiąt paczek karmy, wiele koców, kołder i poszewek. W przyszłym tygodniu przekażemy Wasze dary na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia.

Jeszcze raz dziękujemy za szczodrość życzliwym Mieszkańcom naszej gminy, którym los braci mniejszych nie jest obojętny.

Gru
01

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 1.12.2020

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje,

Lis
30

Odbiór robót – chodnik na ul. Krótkiej w Sztutowie

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem chodnika na ul. Krótkiej w Sztutowie. Na odcinku 34 m zmieniono geometrię istniejącego chodnika z uwagi na kolizję z dębami rosnącymi w linii oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Nową nawierzchnie wykonano z kostki betonowej. W celu zapewnienia komfortowego przejścia odsunięto w miarę możliwości ciąg pieszy od drzew. Ze względu na występującą różnicę terenu przy ogrodzeniu zastosowano prefabrykowany mur oporowy w kształcie litery L. W linii przy jezdni wymieniono krawężniki betonowe.

Wartość wykonanych prac: 30 473,51 zł brutto. 

Takie drobne remonty sukcesywnie przyczyniają się do poprawy stanu infrastruktury w gminie oraz poprawy komfortu życia mieszkańców.  

 

Lis
30

Otwarcie Bibliotek

Od 2 grudnia 2020 r. wraca możliwość wypożyczenia książek w naszych bibliotekach: Sztutowo i Kąty Rybackie. Godziny otwarcie placówek pozostają bez zmian. Nadal obowiązują zasady związane z bezpieczeństwem w czasie pandemii:
– zasłanianie ust i nosa,
– dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki
– zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w placówkach – 1,5 m,
– ograniczenie liczby osób przebywających w bibliotece (1 osoba na 15 m²),
– książki oddane przez czytelników przechodzą 3 dniową kwarantannę.

Do odwołania nie będzie możliwości korzystania z usług ksero, skanowania, wydruków komputerowych, dostępu do stanowisk komputerowych, korzystania ze zbiorów na miejscu. Nie będą organizowane wydarzenia kulturalne. 

Lis
26

Przekazanie sprzętu – Zdalna Szkoła+

Gmina Sztutowo zakupiła  12 laptopów oraz 10 tabletów z oprogramowaniem za kwotę 59.920,68 PLN, które dziś Wójt Robert Zieliński przekazał Szkole Podstawowej w Sztutowie na ręce pani dyrektor Sylwii Owsińskiej. Nowy sprzęt z pewnością wspomoże naszych uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
Kwota dofinansowania wyniosła 44.980 PLN.
Lis
24

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy – 30.11.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy  dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz.568 ze zmianami) zwołuję :

XXII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 30  listopada 2020 r na  godz. 12.00,
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Lis
24

Stan sprawy zamiaru budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 przy ulicy Morskiej w Sztutowie

Wiosną bieżącego roku część mieszkańców Sztutowa oraz  samorząd gminny zaniepokoił zamiar budowy przy ul. Morskiej w Sztutowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4. Gmina Sztutowo została dopuszczona do postępowania na prawach strony.  Po przeprowadzeniu postępowania Starosta Nowodworski wydał decyzję odmawiającą udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej  P4. Inwestor zgodnie z przysługującym mu prawem wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji do Wojewody Pomorskiego. Wojewoda Pomorski uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji tj. Starosty Nowodworskiego.

Gmina Sztutowo podtrzymuje swoje negatywne stanowisko w zakresie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej we wskazanym obszarze.  Troska o ład przestrzenny i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsza.

Lis
24

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa

Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Wizytę można umówić:

  • przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie wizyta.podatki.gov.pl lub na stronie swojego urzędu skarbowego
  • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego.
Lis
24

WYWÓZ ODPADÓW BIO

Informujemy, że odpady BIO, które nie zostały wywiezione 23 listopada ze Sztutowa i 24 listopada z Kątów Rybackich zostaną zabrane w sobotę (28.11.2020 r.). Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Lis
23

ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI POWIATOWEJ W M. ŁASZKA

W piątek (20.11.2020 r.) dokonano odbioru robót na drodze powiatowej nr 2316G w miejscowości Łaszka. Kolejna zakończona inwestycja na naszym terenie jest wynikiem dobrej współpracy między Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim a Gminą Sztutowo. Wykonano prawie kilometr  drogi. 50% kosztów inwestycji zostało pokrytych z Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzony remont wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego. To kolejny mały krok, ale sukcesywnie dążymy do poprawy stanu dróg w naszej gminie. Razem możemy więcej.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"