Kwi
24

W sprawie cmentarza

Szanowni mieszkańcy,
Za nami kilka już tygodni narodowej kwarantanny. Wykorzystajmy ten czas na analizy i plany. Życie toczy się nadal, choć w zmienionej formie.
23 marca br. zamieściliśmy dla Państwa na naszej stronie internetowej prezentację dotyczącą propozycji lokalizacji cmentarza komunalnego. Zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią materiału oraz do zgłaszania swoich uwag.

Przypominamy i prosimy, aby z uwagi na charakter sprawy, zgłaszane wnioski miały formę pisemną. Wnioski można przesyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
  • pocztą elektroniczną na email: info@sztutowo.ug.gov.pl,
  • za pośrednictwem sołtysów,
  • pozostawić w skrzynce podawczej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Sztutowie.

Na Państwa uwagi, sugestie, wnioski będziemy oczekiwać do  31 maja 2020 r.
Do pobrania >>>>>  LOKALIZACJA CMENTARZA W GMINIE SZTUTOWO
Państwa głos jest ważny w sprawie, nie odkładajmy decyzji na później. Proces planowania i budowy cmentarza może potrwać od 3-6 lat. Zachęcamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku
Robert Zieliński
Wójt Gminy Sztutowo
Tel. 603 562 507

Kwi
24

Planowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jak co roku, planujemy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców gminy objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na epidemię odbędzie się ona trochę później, tzn. prawdopodobnie w czerwcu br.

Prosimy mieszkańców, którzy posiadają takie odpady do oddania o wcześniejsze zapisywanie się poprzez email: info@sztutowo.ug.gov.pl lub telefonicznie: 55 247 81 51 w. 49.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, zaliczamy do nich m.in.: meble, dywany, materace, wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty, zepsuty, stary, ale kompletny).
Podczas takiej zbiórki nie są zabierane m.in. opony, odpady budowlane tj. sanitariaty, kabiny prysznicowe itp.

Kwi
24

Nowe wiadomości z akcji szycia maseczek

W ciągu ostatnich 10 dni rozdysponowaliśmy we wszystkich sołectwach w sumie około 750 maseczek.
Wczoraj panie z Płoniny z dostarczonego materiału uszyły maseczki dla swoich mieszkańców, a około 40 oddały dla innych. Dzielimy się dobrem 😉
Wciąż jeszcze mamy materiał i szycie trwa.
Cieszymy się, że ta wspólna akcja społeczna zaangażowała wielu naszych mieszkańców, a także różne firmy i instytucje.
Podziękowań nigdy za wiele, dlatego jeszcze raz dziękujemy gorąco za wsparcie finansowe na zakup materiałów: Muzeum Stutthof/Stutthof Museum, Bank Spółdzielczy w Stegnie, GS „Samopomoc Chłopska” w Stegnie, sołtys Jan Mazur, sołtys Marek Kacprzak i Rada Sołecka ze Sztutowa, Agnieszka Glazer, Tomasz Gąsecki i jeszcze kilka… plus budżet Gminy Sztutowo.
A przede wszystkim serdecznie dziękujemy wszystkim osobom poświęcającym swój czas – zaangażowanym w zakupy, krojenie, szycie, prasowanie i rozwożenie. Szczególnie mocno dziękujemy inicjatorce i koordynatorce akcji Kasi Stępak oraz „kierowniczce” pracowni krawieckiej Bogusi Tartakowskiej. Jesteśmy dumni, że w naszej gminie mamy takich ludzi.
Z Wami możemy śmiało powiedzieć #WszystkoBędzieDobrze

Kwi
22

Konkurs – Rodzina dla Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi i w trosce o nią proponujemy mieszkańcom Gminy Sztutowo i Miasta Krynica Morska konkurs „Rodzina dla Ziemi”.

Konkurs rozpoczyna się dzisiaj, tj. 22.04. 2020 i będzie trwał do 31.05.2020 roku.

Konkurs polega na wykonaniu rodzinnego projektu, który pokazuje jak nasza rodzina dba o Ziemię. Co my możemy dla niej zrobić, a konkretniej jak jej najmniej przeszkadzać.

Na zwycięzców czekają nagrody!!! Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU

https://www.facebook.com/events/626837364712963/

Kwi
21

PSZOK ponownie czynny

Od 20 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stegnie jest ponownie czynny dla mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaświadczenia z Urzędu Gminy dotyczące wykorzystania limitu będą wydawane drogą elektroniczną (info@sztutowo.ug.gov.pl) lub w UG w Sztutowie (na dzwonek). Numer kontaktowy do PSZOK: 609 542 108.
Szczegółowe informacje na temat ilości i rodzajów odpadów możliwych do przekazania znajdują się w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI >>> PSZOK.

Kwi
20

I etap znoszenia ograniczeń epidemicznych

20 kwietnia zaczyna się PIERWSZY ETAP znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach – od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4;
w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych.
Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
Od 20 kwietnia można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kwi
17

Projekt zmiany statutu Gminy Sztutowo

Szanowni Państwo,
jesteśmy w trakcie tworzenia projektu uchwały w sprawie zmiany STATUTU Gminy Sztutowo. Chcielibyśmy ten statut napisać od nowa, dostosować go do obecnej rzeczywistości, która nagle bardzo się zmieniła. Planujemy powołać Komisję Statutową, która będzie nad takim projektem pracować. Chcemy poznać również Państwa zdanie, dlatego załączamy obecny statut ze wszystkimi zmianami i zwracamy się z prośbą o kierowanie do nas uwag i pomysłów drogą mailową: info@sztutowo.ug.gov.pl, poprzez skrzynkę podawczą i pocztą na adres Urzędu Gminy: ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Dla przypomnienia: Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy wójta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi gminy, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

Statut Gminy Sztutowo z 2013 r., zmiana z 26.10.2018 r., zmiana z 11.04.2019 r.

Kwi
17

Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie utworzyło stronę: Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich, w którym skupiono się na ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki epidemii dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.
Autorzy mają nadzieję, że wyselekcjonowane przez nich i na bieżąco aktualizowane informacje pomogą w poruszaniu się w gąszczu nieustająco nowelizowanych przepisów, licznych dokumentów i aktywności oraz pozwolą spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z większym optymizmem i nadzieją.

Kwi
17

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), zawiadamiam o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo, do którego przystąpiono Uchwałą Nr XII/126/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"