Sty
14

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

fot. Wojciech RadwańskiNowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Sty
13

Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo odbędą się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – parter, pok. nr 1):
15 styczeń 2020 r. – godz.9 00 – Komisja Planowania i Budżetu
15 styczeń 2020 r. – godz.14.00 – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury
16 styczeń 2020 r. – godz.9.00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki
Temat posiedzenia:
1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy,
2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok .
Sporządziła: Iwona Cich

Sty
13

Termin składania deklaracji – opłaty za odpady

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŚREDNIOROCZNEGO ZUŻYCIA WODY PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY SZTUTOWO W TERMINIE DO DNIA 10 LUTEGO 2020 r.
Formularze deklaracji dostępne są na stronie Urzędu Gminy (www.sztutowo.pl w zakładce Gospodarka odpadami) oraz w Urzędzie Gminy w Sztutowie – pok. nr 2.

Deklaracje będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 07:30 do 15:30.

Sty
09

Wandale na przystani w Sztutowie

Drodzy mieszkańcy! Tak od 2 dni wygląda przystań przy Wiśle Królewieckiej w Sztutowie. Jesteśmy zszokowani, że ktoś mógł wpaść na tak bestialski pomysł zniszczenia miejsca, które jest dobrem publicznym. W tej sprawie z pewnością poprosimy o pomoc policję, ale już teraz apelujemy do wszystkich, którzy cokolwiek widzieli i cokolwiek wiedzą na temat sprawców tego aktu wandalizmu. Będziemy wdzięczni za pomoc.

 

Sty
09

Oferta świetlic na ferie zimowe

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszych świetlic na ferie zimowe 2020: Świetlica w SztutowieŚwietlica w Kątach RybackichŚwietlica w Grochowie Trzecim.

Sty
09

Finał WOŚP w Sztutowie

Szkoła w Sztutowie otrzymała zgodę na utworzenie sztabu WOŚP i już działamy. Zbieramy wszystko co się przyda w orkiestrowych sklepikach lub może być wykorzystane podczas licytacji.
Otworzymy kawiarenkę i orkiestrową restaurację. Będą atrakcje przygotowane przez uczniów, świetlice opiekuńczo – wychowawcze gminy i szkolną. W sali gimnastycznej będzie miejsce na zabawę.
Naszych wolontariuszy w Kątach Rybackich i Sztutowie spotkacie już od 8.00 rano 12 stycznia.
Zachęcam do wsparcia sztabu WOŚP jeszcze przed finałem, a 12 stycznia od godziny 14.00 do 18.00 serdecznie zapraszam do szkoły w Sztutowie.
Do zobaczenia
S. Owsińska

Sty
07

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 790/3 obręb Kąty Rybackie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kątach Rybackich, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Akacjowa 790/3 0,1130 ha Kąty Rybackie GD2M/00046732/0 180.800 17.500
Sty
07

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 7.01.2020 r.

Zawiadomienie
Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 7.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia na okres do trzech lat.
Wykaz zamieszczony będzie od dnia 7.01.2020 r. do 28.01.2020 r.
Wójt Robert Zieliński
ogłoszenie 7 stycznia 2020

Sty
03

Ważne – oświadczenia dot. zbiorników bezodpływowych i instalacji grzewczych

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, których posesje nie są podłączone do systemu kanalizacji sanitarnej, są zobligowani do składania oświadczenia o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Sty
03

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – parter – pok. nr 1).
Temat posiedzenia: opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
Sporządziła: Iwona Cich

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"