Wrz
21

Zebranie wiejskie sołectwa Groszkowo

SOŁTYS WSI GROSZKOWO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GROSZKOWO NA ZEBRANIE WIEJSKIE.
Zebranie odbędzie się w dniu 29 września 2020r. o godz. 11:00 w Świetlicy wiejskiej w Groszkowie.
Temat zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego na 2020 rok- podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania.
Sołtys Wsi Groszkowo
Natalia Kompiel

Wrz
18

Zaproszenie na spotkanie ws lokalizacji cmentarza komunalnego w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że  w dniu 23 września 2020 r. (środa) w godz. 14.00 – 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie sprawowany będzie dyżur Wójta, podczas którego omówiony zostanie stan sprawy ws . lokalizacji cmentarza w Sztutowie.

Wrz
17

Kanał YouTube Gminy Sztutowo

W ostatnich miesiącach uzbierało się sporo filmów, które udostępnialiśmy. Postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu – powstał kanał YouTube Gminy Sztutowo. Znajdziecie tam ciekawostki, historię naszego regionu, filmy o atrakcjach turystycznych, wywiady i wiele innych. Zachęcamy do zajrzenia – czerwona ikonka „play” u góry strony.

Wrz
17

Nabory wniosków w Żuławskiej LGD

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:
1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania- 35/2020
1.2.4. Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs 34/2020
1.2.2. Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne – konkurs 33/2020
1.2.3. Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs 32/2020
Wrz
16

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Wrz
16

Zebranie wiejskie sołectwa Grochowo Pierwsze

SOŁTYS WSI GROCHOWO PIERWSZE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE  WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 r. (CZWARTEK) O GODZ. 17  00  W  ŚWIETLICY W GROCHOWIE PIERWSZYM.
Tematyka  zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
3. Zakończenie zebrania

                                                                   Sołtys wsi Grochowo Pierwsze
                                                                                                     Piotr Stenka

Wrz
14

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA UMOWĘ O PRACĘ

Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo  zatrudni osobę  na umowę o pracę na pełny wymiar czasu pracy na stanowisko  sprzątaczki.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Wrz
11

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 16.06.2020 roku.
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11.09.2020), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019, poz. 688 ze zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 2 października 2020 roku do godz. 15.00 do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Sztutowie, elektronicznie na adres info@sztutowo.ug.gov.pl lub przez epuap, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Wrz
11

Konkursy ofert w zakresie kultury, turystyki

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2020 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019, poz. 688 ze zm.) w obszarach: „Turystyka i krajoznawstwo” oraz „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Termin składania ofert: do 2.10.2020 r. Szczegóły w załącznikach:

Zarządzenie  /   Załącznik nr 1 – ogłoszenie turystyka 2020  /  Załącznik – ogłoszenie kultura 2020

Wrz
10

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.
W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Wrz
10

Konsultacje społeczne Natura 2000

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 sierpnia 2020 r., znak BP-WOP.0220.12.2020.SK.5,
w sprawie rozpoczęcia w trybie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007.

Uwagi można składać do 21 września br. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wrz
09

Zebranie wiejskie sołectwa Kąty Rybackie

SOŁTYS SOŁECTWA KĄTY RYBACKIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 WRZEŚNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2020 R O GODZINIE 18:00 W ŚWIETLICY W KĄTACH RYBACKICH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI KĄTY RYBACKIE ORAZ SKOWRONKI.
TEMATYKA ZEBRANIA:
1. OTWARCIE ZEBRANIA
2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R
3. ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021 (PODJĘCIE UCHWAŁY)
4. SPRAWY RÓŻNE
Sołtys Wsi Kąty Rybackie
Iwona Chlebowska

Wrz
09

Przerwa w dostawie wody

Centralny Wodociąg Żuławski  sp. z o.o. w Nowym  Dworze  Gdańskim  informuje swoich Odbiorców,  że w związku z przełączeniem kolektora DN 600 w SUW Ząbrowo w nocy z 10.09.2020 r. na  11.09.2020 r. (czwartek/piątek) w godzinach od 00.00 do 04.00  nastąpi przerwa w  dostawie wody  na całym terenie obsługiwanym przez naszą spółkę (za wyjątkiem gmin Sztutowo i Stegna – do linii rzeki Szkarpawa). Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie parametrów jakościowych wody na całym terenie obsługiwanym przez naszą spółkę. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Za wszelkie niedogodności przepraszamy  naszych Odbiorców jednakże działania te są konieczne w celu przeprowadzenia niezbędnych  prac.

Wrz
08

Zebranie wiejskie sołectwa Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  

W DNIU 15 września 2020  R. (wtorek)

O GODZ. 13.00 W ŚWIETLICY W ŁASZCE

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"