kw.
14

Badanie ankietowe nt. pandemii

Szanowni Państwo
W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

kw.
13

Pomorskie spotkanie on-line dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną

Zapraszamy na Spotkania online dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną

➡️ Jak mądrze wspierać osoby w doświadczeniu traumatycznym?
➡️ Jak dbając o innych zatroszczyć się o siebie?
➡️ Jak stawiać i respektować granice w relacji?
➡️ Gdzie szukać pomocy, jak o nią prosić i jak rozszerzać sieć wsparcia?
To niektóre z pytań, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas cotygodniowych spotkań online. Poprowadzi je doświadczona psycholożka Hanna Hakiel.
Na cykl webinarów, które pomogą w budowaniu jak najlepszych relacji między nowymi mieszkańcami naszego regionu i goszczącymi ich Pomorzanami zaprasza Pomorskie oraz Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Pierwsze spotkanie już w czwartek, 14 kwietnia na platformie zoom.
LINK DO SPOTKANIA  https://tiny.pl/92ld8
kw.
13

Dyżur Wójta odwołany!

Informujemy, że dziś, tj. 13 kwietnia 2022r. , dyżur Wójta Roberta Zielińskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Pana Marcina Owsińskiego nie odbędzie się z powodu innych obowiązków służbowych. Zapraszamy w przyszłym tygodniu.

kw.
12

Piknik sportowy “Razem z Ukrainą”

Zapraszamy na sportowy piknik “Razem z Ukrainą” 

Start godzina 10:00 – wejście główne na plażę w Kątach Rybackich
Harmonogram programu:
10:00 – marsz Nordic Walking 
12:00 – kąpiel Morsów z Elbląskiego Klubu Morsów
13:00 – “Muzyczna gimnastyka” z trenerem personalnym

kw.
11

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami)

kw.
09

Sygnał dźwiękowy 10 kwietnia

W związku ze zbliżającą się 12 rocznicą Katastrofy Smoleńskiej informujemy, iż w dniu 10 kwietnia br. o godzinie 8:41 na terenie województwa pomorskiego nadany zostanie akustyczny sygnał dźwiękowy (syreny).
Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.
kw.
08

15.04.2022 UG czynny do 12:00

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Sztutowie będzie czynny do godziny 12:00.

kw.
07

Komisja Rewizyjna

Informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sztutowo w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 przeprowadzi czynności kontrolne w zakresie zrealizowanych inwestycji w latach 2020-2021.

kw.
06

Konkurs ofert w zakresie: kultura fizyczna

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2022 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w obszarze:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

kw.
06

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla ścieżki rowerowej w północno – zachodniej części wsi Sztutowo

Zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno – zachodniej części wsi Sztutowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informuję że:
od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r., ww. projekt będzie wyłożony  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 1  w godzinach pracy urzędu  oraz  został on opublikowany na stronie internetowej: https://sztutowo.bipgmina.pl/www.sztutowo.pl
Uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno – zachodniej części wsi Sztutowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do dnia 11 maja 2022 r.:

kw.
05

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy na terytorium RP

Do znanych już dokumentów pozwalających na legalne zatrudnienie tj.:
– zezwolenia na pracę,
– oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
specustawa dodaje nową czynność, którą jest powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy – właściwego w zależności od siedziby pracodawcy – o fakcie podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy, w przeciwnym razie zatrudnienie jest nielegalne!!! Zgłoszenia dokonuje się internetowo przez portal praca.gov.pl. Należy wybrać kafelek „Zatrudnianie cudzoziemców”, a następnie „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Procedura jest bezpłatna.

kw.
05

Informacja o funkcjonowaniu Przychodni w Sztutowie

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że od dnia 05.04.2022r. prowadzić będzie Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7.
Przychodnia czynna będzie od poniedziałku do piątku.
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00-15:30, w środy od godziny 10:00-17:30.
Opiekę lekarską sprawować będzie lekarz Anna Szłyk- Kloc oraz pozostali lekarze współpracujący z Powiatowym Centrum Zdrowia w innych lokalizacjach.
Telefon do Przychodni : 55 64 60 360
źródło: https://pcz.net.pl/poz-sztutowo/

kw.
04

GMINNY PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

PRZYPOMINAMY I ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza w terminie od 14.03.2022 r. do 14.06.2022 r. do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie do kosztów wymiany ogrzewania węglowego i zastąpienia go ekologicznym systemem grzewczym – edycja 2022.

Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w budynkach wielorodzinnych,  a także poszczególni właściciele lokali, osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych oraz najemcy lokali za zgodą właściciela.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"