Lut
12

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki

Sztutowo, dnia 12.02.2021 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie  się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sztutowo.
Tematyka posiedzenia: Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Lut
10

Ankieta dotycząca elektromobilności

Powiat Nowodworski przystąpił do opracowania “Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego”. Ważnym elementem w opracowywaniu ww. dokumentu jest udział mieszkańców powiatu poprzez wypełnienie ankiety. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jej wypełnienie.

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSef-VPRnBrmd3m50B…/viewform

Lut
10

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Szczegółowe informacje w OGŁOSZENIU.

Lut
09

Szkolenie on-line dla rolników

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza na szkolenie on-line pt. 

PROGRAMY WSPARCIA Z PROW 2014-2020 I WPR W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

10 lutego 2021 r., godz. 10.00

W PROGRAMIE:
• Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2021 roku
• Plan Strategiczny WPR – okres przejściowy i planowane działania
• Zasady realizacji wybranych operacji z uwzględnieniem premiowania produkcji ekologicznej
• Realizacja działania „Rolnictwo ekologiczne” – zmiany i obowiązujące stawki dopłat
• Wsparcie do rolnictwa ekologicznego od 2023 roku
• Krótkie łańcuchy dostaw – szansa dla rolników ekologicznych

Lut
08

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 08.02.2021 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie  się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo. 
Tematyka posiedzenia: Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Lut
05

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 05.02.2021 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo.
Tematyka posiedzenia: Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Lut
04

Oświadczenie Wójta Gminy Sztutowo

Szanowni Mieszkańcy, w niniejszym oświadczeniu chciałbym poinformować, iż powierzony mi urząd Wójta Gminy Sztutowo będę pełnił zgodnie z obowiązującym prawem. Będę oczekiwał na rozstrzygnięcie procesowe ws. Zarządzenia Zastępczego Wojewody Pomorskiego.

Moja praca jest służbą naszemu społeczeństwu. Dbając o dalszy rozwój, ład i porządek w Gminie powierzony mi mandat Wójta Gminy Sztutowo wykonywał będę z pełnym zaangażowaniem na rzecz dobra ogółu mieszkańców Gminy Sztutowo.

Robert Zieliński Wójt Gminy Sztutowo.

Lut
01

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

 Dnia 1 lutego 2021 r.  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Pan Robert Zieliński – Gminny Komisarz Spisowy w Sztutowie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Sty
27

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne – 16.03.2021 r.

LUX MED w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

Sty
26

Zapytanie ofertowe – remont skrzyżowania ulicy Krótkiej i Kolejowej w Sztutowie

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia
Remont skrzyżowania dróg gminnych ulicy Krótkiej i Kolejowej na działkach nr 157/4, 169/13, 169/14, 178 w Sztutowie. 
Zakres prac został określony w opisie do projektu budowlanego, planie sytuacyjnym, rysunkach z przekrojem konstrukcyjnym oraz w przedmiarze robót.

Sty
26

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III., zlokalizowanego w wyłącznej strefie ekonomicznej polskich obszarów morskich.

Obwieszczenie

 

Sty
25

Szkolenia Centrum Doradztwa Rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje cykl szkoleń połączonych z wirtualnymi wizytami w Centrum Praktycznego Szkolenia z zakresu uruchamiania przetwórstwa mleka, mięsa, owoców, warzyw w gospodarstwach rolnych.

Planowane terminy szkoleń oraz linki do rejestracji:

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"