Lis
04

Odbiór końcowy ul. Wczasowej w Kątach Rybackich

W dniu 02.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wczasowej w Kątach Rybackich”.
Koszt inwestycji: 290 771,36 zł , dofinansowanie 146 235 zł. 
Wykonano 135 mb. drogi gminnej z betonowej kostki brukowej, zjazdy na posesje oraz odwodnienie drogi.
Drogę wykonano z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lis
04

Odbiór końcowy drogi w Grochowie Pierwszym

W dniu 02.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Modernizacja (przebudowa) drogi na dz. nr 8 w Grochowie Pierwszym, obręb Groszkowo. 
Koszt inwestycji – 175 000 zł, dofinansowanie 91 980 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.
Wykonano 581,00 mb. z płyt betonowych ażurowych.

Lis
03

Odbiór końcowy ul. Okrężnej w Sztutowie

Zakończyła się inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie”. W dniu 02.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego. 
Koszt inwestycji: 755 532,76 zł, dofinansowanie 373 415 zł.
Wykonano 256 mb. drogi gminnej z betonowej kostki brukowej, zjazdy na posesje, nowe oświetlenie, przebudowano także kanalizację sanitarną i wykonano odwodnienie drogi.

Drogę wykonano z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lis
02

Literacka Nagroda Warmii i Mazur WAWRZYN 2019 dla Pana Bogdana Pniewskiego

Składamy gratulacje dla Pana Bogdana Pniewskiego za zdobycie Literackiej Nagrody Warmii i Mazur WAWRZYN 2019 za książkę “Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów”. 

Lis
02

Żuławska Lokalna Grupa Działania – wyniki naborów

Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Paź
30

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sztutowo Nr 79/2020
od 2 listopada do odwołania Urząd Gminy w Sztutowie będzie zamknięty dla interesantów.

Powyższe działania mają charakter prewencyjny mający na celu ograniczenie możliwości pojawienia się zakażenia w Urzędzie Gminy oraz dla zachowania ciągłości pracy Urzędu.

Sprawy załatwiane będą poprzez:

  • okienko podawcze (od strony głównego wejścia),
  • skrzynkę podawczą zawieszoną na wejściu głównym do Urzędu,
  • kontakt telefoniczny,
  • e-mail,
  • platformę E-PUAP,
  • korespondencyjnie.

Paź
30

Zakończenie zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo 2019”

Informujemy, że zakończone zostało zadanie pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – 2019”.

Dzięki realizacji zadania w roku 2019 oraz 2020 z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono 4,34 Mg wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo dotacji na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – 2019”.

Zadanie jest zgodne z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo na lata 2019-2032” (Uchwała nr XII/125/2019 Rady Gminy Sztutowo  z dnia 28 listopada 2019 r.). Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach, na jakich Gmina uzyskała dofinansowanie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1992,00 zł.

Wysokość dofinansowania wyniosła 1394,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych), która to kwota została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Paź
29

Zbiórka karmy dla kotów

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zamknięciem dla Interesantów Urzędu Gminy przedłużamy zbiórkę dla Stowarzyszenia REKS do 10 listopada.
Zapraszamy od poniedziałku (2 listopada).
 
Paź
29

Uroczystość Wszystkich Świętych

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, apelujemy o rozłożenie odwiedzin na grobach na dni poprzedzające dzień 1 listopada oraz dni następujące po tym święcie.

Paź
28

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy  dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz.568 ze zmianami) zwołuję :

XXI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 5  listopada 2020r na  godz. 9.00
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Paź
25

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wykrytym przypadkiem koronawirusa w Urzędzie Gminy w Sztutowie i kwarantanną dwóch pracowników urzędu, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i w celu nierozprzestrzeniania wirusa SARS COV-2 zarządzeniem nr 78/2020 r. Wójta Gminy Sztutowo w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy w Sztutowie z dniem 26.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. zostaje zamknięty dla interesantów, wszyscy pracownicy przechodzą na pracę zdalną.

Sprawy prosimy kierować poprzez:
– pocztę internetową info@sztutowo.ug.gov.pl,
– e-puap,
– skrzynkę podawczą, która zawieszona jest przy głównych drzwiach wejściowych do urzędu (będzie ona opróżniania raz dziennie).
Uprzejmie prosimy o podawanie w pismach swoich numerów telefonów, aby pracownik mógł się z Państwem skontaktować.
W sprawach sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 505 032 228.
W innych bardzo pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 510 090 850.
W sprawach pilnych Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 603 562 507 lub adresem mailowym rzielinski@sztutowo.ug.gov.pl.

Paź
25

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i jest obowiązkowy.
W jaki sposób się spisać:
– poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl;
– samospis przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).
Uruchomiono również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.
Rolniku, jeśli masz problem z wypełnieniem spisu, to zadzwoń pod numer tel.: 55 247 81 51 i przyjdź do Urzędu Gminy w Sztutowie.

Paź
23

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo

W związku z obecną sytuacją epidemiczną dyżury Przewodniczącego Rady Gminy zmieniają formę. Na spotkanie można umówić się za pośrednictwem telefonu sekretariatu Rady Gminy Sztutowo 55 247 81 52 wew. 47 lub kierować sprawy bezpośrednio na maila m.owsinski@sztutowo.pl .

Paź
23

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"