Sty
22

Wsparcie dla przedsiębiorców

We wtorek rząd przyjął rozporządzenie dotyczące wsparcia przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Wsparcie zostanie również rozciągnięte na m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Obejmie też inne branże zawarte już w ustawie (tarczy branżowej), czyli np. gastronomię czy obiekty kulturalne. Wsparcie ma być skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD:
• 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
• 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
• 79.11.A działalność agentów turystycznych,
• 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
• 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.
Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Sty
22

Wyróżnienie za sukcesy sportowe

Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Sztutowo wyróżnił upominkiem Michała Sochaczewskiego za sukcesy sportowe osiągnięte w roku 2020. Michał wraz  z drużyną UKS Morze Stegna zdobył II miejsce w Pomorskiej Lidze Futsalu w kategorii wiekowej U-12.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sty
21

Informacja o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.
Temat posiedzenia: Omówienie materiałów przedłożonych pod obrad sesji Rady Gminy Sztutowo. 
Sty
21

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz.568 ze zmianami) zwołuję :

XXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 27 stycznia 2021 r na godz. 10.00,

która odbędzie się w trybie zdalnym.

Sty
21

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości najbliższych oraz pogody ducha na każdy dzień.

 

Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński

Sty
18

Apel dot. wsparcia dla branży turystycznej

Wójt gminy Sztutowo złożył podpis pod apelem dot. zimowego zamknięcia turystyki oraz nie pomijania miejscowości nadmorskich w planowanym mechanizmie wsparcia. Apel wystosowany został przez nieformalną Koalicję Nadmorską złożoną z wójtów, burmistrzów i prezydentów nadmorskich miast i gmin.

Treść apelu –> Apel koalicji nadmorskiej z dnia 15 stycznia 

Sty
18

Ankieta

Zachęcamy do  wypełnienia ankiety elektronicznej, dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Link do ankiety: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Ankietę skierowało Ministerstwo Infrastruktury, na potrzeby oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021 -2027. 

Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.

Sty
15

Podziękowania za udział w zbiórce krwi

Dzisiejsza zbiórka krwi zakończyła się sukcesem, mimo niesprzyjających warunków pogodowych do udziału w akcji zgłosiło się 20 osób, z czego krew oddało 18 dawców. Chcielibyśmy złożyć podziękowania wszystkim krwiodawcom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na nasze apele z prośbą o oddanie krwi w ramach akcji Ultrakrew “Każdy ma swój Krwiobieg” . Mamy nadzieję, że Państwa postawa znajdzie godnych naśladowców. Składamy również podziękowania wszystkim organizatorom oraz osobom biorącym aktywnie udział w promowaniu idei krwiodawstwa. Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach!

Sty
15

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

Sty
14

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

Sty
14

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo, dnia 14.10.2021 r.
 
INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 15  stycznia  2021 r.  o  godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sztutowo w celu  rozpatrzenia  petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2,  planowanych od 2021 r.

Sporządziła:
Iwona Cich

Sty
14

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w roku 2021. Uwagi oraz propozycje zmian należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Sztutowo z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, do 5 lutego 2021 roku. Po upływie terminu składania uwag i propozycji zmian, wnioski nie będą rozpatrywane.

Sty
13

Zmiana numerów wewnętrznych

Informujemy, że zmianie uległy numery telefonów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Nowe numery dostępne są w dziale PRACOWNICY lub bezpośrednio w lewym panelu bocznym naszej strony internetowej.

Sty
12

Zbiórka krwi w ramach akcji “Ultrakrew”

W ramach ogólnopolskiej zbiórki krwi na hasło ULTRAKREW, kolejny raz zapraszamy do Sztutowa. Krwiobus na wszystkich Krwiodawców będzie czekał przy Urzędzie Gminy w piątek 15 stycznia w godzinach 9-13.
Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojego udziału w zbiórce krwi.
Zgłoszenia przyjmuje Agata Kibort pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 613 lub na adres akibort@sztutowo.ug.gov.pl

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"