Kwi
30

Wytyczne bezpieczeństwa dla obiektów noclegowych

Wytyczne Od 4 maja 2020 otwarte mogą być hotele oraz miejsca noclegowe. Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz GIS wytyczne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników hoteli i innych podmiotów oferujących miejsca noclegowe oraz gości takich obiektów. Ich przestrzeganie pozwoli na minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem: https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/od-4-maja-otwarte-hotele-i-miejsca-noclegowe-wytyczne-bezpieczenstwa-mr-i-gis

Kwi
29

II etap znoszenia ograniczeń

Dziś rząd przedstawił II etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Pamiętajmy jednak cały czas o stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa:
– Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
– Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
– Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
– Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap
Źródło grafik: www.facebook.com/kancelaria.premiera/

Kwi
28

Odstąpienie od budowy zatok dla pojazdów wolnobieżnych

27 marca br. Wójt Gminy Sztutowo ogłosił zapytanie ofertowe w przedmiocie:
Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej.
Gmina Sztutowo przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel ok. 30 tys. zł. Złożone oferty przekraczają znacznie tę kwotę, w związku z tym Wójt Gminy Sztutowo odstępuje od podpisania umowy w tym przedmiocie.
Z uwagi na fakt, iż Gmina Sztutowo otrzymała w tym roku dofinansowanie na przebudowę 3 dróg lokalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwota przeznaczona na budowę zatok może zostać przesunięta na uzupełnienie koniecznego wkładu własnego do tych 3 projektów, natomiast zatoki parkingowe dla pojazdów wolnobieżnych zostaną utworzone w przyszłym roku.

Kwi
28

Opryskiwacz od firmy KOMA

Firma KOMA Usługi Komunalne postanowiła wspomóc nas w działaniach związanych z walką z COVID-19. Zakupili i wypożyczyli nam opryskiwacz, który posłuży do dezynfekcji przystanków i ławek w miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów.
Bardzo dziękujemy. Razem damy radę!

Kwi
28

„Piękna Wieś Pomorska” 2020

Kolejna edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.
W pierwszym etapie konkursu (na szczeblu gminnym) mogą uczestniczyć wszystkie wsie z małym wyjątkiem. W szranki nie mogą stanąć te, w których mieści się siedziba gminy oraz laureaci poprzednich dziesięciu edycji konkursu, a dokładniej zdobywcy pierwszego miejsca w etapie wojewódzkim. Dość młoda kategoria „zagroda” (w konkursie od 2015 r.) dotyczy siedlisk czynnych gospodarstw rolnych, które są miejscem zamieszkania i pracy rolnika oraz jego rodziny. Podobnie jak w kategorii na najpiękniejszą wieś, w konkursie nie mogą brać udziału te zagrody, które zwyciężyły w poprzednich edycjach. Zwycięzcy konkursu na najpiękniejszą pomorską wieś 2020 r., czyli ci, którzy wygrali etapy gminny i powiatowy, otrzymają nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce – 30 tys. zł, drugie – 20 tys. zł i trzecie – 10 tys. zł. Wręczone zostaną również nagrody dla wyróżnionych wsi, wszystkie po 3 tys. zł. Laureaci kategorii „zagroda” również otrzymają nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca, kolejno: 5 tys. zł, 4 tys. zł, i 3 tys. zł. Wysokość nagród dla wyróżnionych wynosi po 1000 zł dla każdej z trzech zagród.

Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 29 czerwca 2020 r. Można je przesłać e-mailem na adres: info@sztutowo.ug.gov.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Kwi
27

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części dz. 197/1 obręb Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2020 r. do 31.08.2020 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Kwi
27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 790/3 położonej w Kątach Rybackich

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kątach Rybackich, Gmina Sztutowo

Kwi
27

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 27.04.2020 r.

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 27.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 27.04.2020 r. do 17.05.2020 r.

Wójt – Robert Zieliński

ogłoszenie 27 kwietnia 2020

Kwi
27

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Stegnie i w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 13.03.2020 roku do odwołania udzielają porad prawnych wyłącznie telefonicznie. Numery telefonów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Stegnie i w Nowym Dworze Gdańskim: 504 935 961, 504 935 958  oraz 662-332-000.

Kwi
27

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 05 maja 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. nr 1 – parter) odbędzie się zamknięte posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo.

Tematyka posiedzenia: Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2019 rok.

Sporządziła: Iwona Cich

Kwi
24

W sprawie cmentarza

Szanowni mieszkańcy,
Za nami kilka już tygodni narodowej kwarantanny. Wykorzystajmy ten czas na analizy i plany. Życie toczy się nadal, choć w zmienionej formie.
23 marca br. zamieściliśmy dla Państwa na naszej stronie internetowej prezentację dotyczącą propozycji lokalizacji cmentarza komunalnego. Zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią materiału oraz do zgłaszania swoich uwag.

Przypominamy i prosimy, aby z uwagi na charakter sprawy, zgłaszane wnioski miały formę pisemną. Wnioski można przesyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
  • pocztą elektroniczną na email: info@sztutowo.ug.gov.pl,
  • za pośrednictwem sołtysów,
  • pozostawić w skrzynce podawczej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Sztutowie.

Na Państwa uwagi, sugestie, wnioski będziemy oczekiwać do  31 maja 2020 r.
Do pobrania >>>>>  LOKALIZACJA CMENTARZA W GMINIE SZTUTOWO
Państwa głos jest ważny w sprawie, nie odkładajmy decyzji na później. Proces planowania i budowy cmentarza może potrwać od 3-6 lat. Zachęcamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku
Robert Zieliński
Wójt Gminy Sztutowo
Tel. 603 562 507

Kwi
24

Planowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jak co roku, planujemy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców gminy objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na epidemię odbędzie się ona trochę później, tzn. prawdopodobnie w czerwcu br.

Prosimy mieszkańców, którzy posiadają takie odpady do oddania o wcześniejsze zapisywanie się poprzez email: info@sztutowo.ug.gov.pl lub telefonicznie: 55 247 81 51 w. 49.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, zaliczamy do nich m.in.: meble, dywany, materace, wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty, zepsuty, stary, ale kompletny).
Podczas takiej zbiórki nie są zabierane m.in. opony, odpady budowlane tj. sanitariaty, kabiny prysznicowe itp.

Kwi
24

Nowe wiadomości z akcji szycia maseczek

W ciągu ostatnich 10 dni rozdysponowaliśmy we wszystkich sołectwach w sumie około 750 maseczek.
Wczoraj panie z Płoniny z dostarczonego materiału uszyły maseczki dla swoich mieszkańców, a około 40 oddały dla innych. Dzielimy się dobrem 😉
Wciąż jeszcze mamy materiał i szycie trwa.
Cieszymy się, że ta wspólna akcja społeczna zaangażowała wielu naszych mieszkańców, a także różne firmy i instytucje.
Podziękowań nigdy za wiele, dlatego jeszcze raz dziękujemy gorąco za wsparcie finansowe na zakup materiałów: Muzeum Stutthof/Stutthof Museum, Bank Spółdzielczy w Stegnie, GS „Samopomoc Chłopska” w Stegnie, sołtys Jan Mazur, sołtys Marek Kacprzak i Rada Sołecka ze Sztutowa, Agnieszka Glazer, Tomasz Gąsecki i jeszcze kilka… plus budżet Gminy Sztutowo.
A przede wszystkim serdecznie dziękujemy wszystkim osobom poświęcającym swój czas – zaangażowanym w zakupy, krojenie, szycie, prasowanie i rozwożenie. Szczególnie mocno dziękujemy inicjatorce i koordynatorce akcji Kasi Stępak oraz „kierowniczce” pracowni krawieckiej Bogusi Tartakowskiej. Jesteśmy dumni, że w naszej gminie mamy takich ludzi.
Z Wami możemy śmiało powiedzieć #WszystkoBędzieDobrze

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"